:::: MENU ::::

Ondřej Soukup

Příspěvky označené: WSS 3.0


Chyba zobrazení desetinného čísla v custom listech !

Na chybu zobrazení desetinného čísla jsem narazil, když jsem vytvářel pomocí Sharepoint Designeru nový DispForm.aspx, ve kterém se nezobrazovala čísla, která byla uložena s desetinnou čárkou. Konkrétně šlo o pole Sleva, které mělo zobrazovat výsledek v %, a tedy po zadání např. 10 % se číslo automaticky převedlo na 0,1. Problém je v použití českého prostředí (Language pack – czech), které místo toho, aby hodnotu uložilo s desetinou tečkou (0.1), jí uložil s desetinou čárkou (0,1), kterou pak už zpětně nedokázal přečíst. Problém jsem řešil na verzi Sharepoint Service 3 SP2, kde byly použity všechny poslední aktualizace, a bylo tedy nutno problém vyřešit jiným způsobem.

Pokračovat ve čtení


SharePoint – Změna šířky u jednořádkového textu (single line) pomocí CSS

Pokud si, v rámci SharePointu, vytváříte vlastní NewForm.aspx nebo EditForm.aspx, kde jsou obsaženy položky jednořádkového textu (single line), nelze v základu měnit šířku. Šířka je nastavena pevně v systémovém CSS, což jednoduše obejdeme zadáním stejného stylu s nastavením požadované šířky. Do vámi vytvořeného NewForm.aspx, nebo EditForm.aspx vložte následující:

Pokračovat ve čtení
Stránky:12