:::: MENU ::::

SharePoint – Změna šířky u jednořádkového textu (single line) pomocí CSS

Pokud si, v rámci SharePointu, vytváříte vlastní NewForm.aspx nebo EditForm.aspx, kde jsou obsaženy položky jednořádkového textu (single line), nelze v základu měnit šířku. Šířka je nastavena pevně v systémovém CSS, což jednoduše obejdeme zadáním stejného stylu s nastavením požadované šířky. Do vámi vytvořeného NewForm.aspx, nebo EditForm.aspx vložte následující:

Návod na změnu šířky jednořádkového textu (single line) u NewForm.aspx a EditForm.aspx.

.ms-long{width:100px;}


Komentáře