:::: MENU ::::

Ondřej Soukup

Příspěvky označené: DNS

Vyhledání vhodného DC pomocí SRV záznamů

Použití SRV záznamů pro vyhledání vhodného doménového řadiče při startu lokální stanice (NTB), pohybující se mezi pobočkami jedné domény.

Při startu každé z lokálních stanic je v průběhu spouštění služeb (konkrétně NETLOGON) odeslán dotaz na vyhledání a kontaktování odpovídajícího DC dle sítě (subnet), ve které se lokální stanice nachází, a pomocí kterého bude možné později ověřit přihlášení doménových uživatelů. Během procesu vyhledávání DC se nejprve kontaktuje DC, který byl používán jako poslední, pokud je však nedostupný, nebo se nachází v jiné síti (subnet), lokání stanice zahájí vyhledávání DC, který je součástí nebo nejblíže její sítě (subnet). Díky tomu je zaručeno, že Lokání stanice bude vždy komunikovat s DC, který se nachází ve schodné síti jako lokální stanice, i když stanice cestuje mezi pobočkami a jejich DC.

Pokračovat ve čteníSRV resource record – SRV záznamy

SRV record (SRV záznam nebo také Service record) je jedna z kategorií DNS dat upřesňující informace o dostupných službách.

Pro správnou funkčnost AD DS prostředí musí být klienti schopni se dotázat na záznamy, kde se nacházejí jaké systémové služby, aby bylo možné ověření klientů na DC, funkce dalších služeb jako Exchange atd. Jako poskytovatel těchto služeb je server DNS integrovaný s DC a jako záznamy poskytující tyto informace jsou použity právě SRV záznamy.

Pokračovat ve čtení