:::: MENU ::::

SRV resource record – SRV záznamy

SRV record (SRV záznam nebo také Service record) je jedna z kategorií DNS dat upřesňující informace o dostupných službách.

Pro správnou funkčnost AD DS prostředí musí být klienti schopni se dotázat na záznamy, kde se nacházejí jaké systémové služby, aby bylo možné ověření klientů na DC, funkce dalších služeb jako Exchange atd. Jako poskytovatel těchto služeb je server DNS integrovaný s DC a jako záznamy poskytující tyto informace jsou použity právě SRV záznamy.

Formát záznamu:

SRV záznam obsahuje následující informace:

  • Služba: symbolický název požadované služby.
  • Protokol: obvykle TCP nebo UDP.
  • Doménové jméno: doména na kterou se záznam vztahuje.
  • TTL: standardní DNS time to live field.
  • Class: standardní DNS class field (toto je vždy IN).
  • Priorita: priorita cílového hostitele.
  • Váha: relativní váha pro záznamy se stejnou prioritou.
  • Port: TCP nebo UDP port na kterém se služba nachází.
  • Cíl: hostname stroje poskytujícího službu.

Příklad SRV záznamu může vypadat takto:

_sip._tcp.example.com. 86400 IN SRV 0 5 5060 sipserver.example.com.

Toto ukazuje na server jménem sipserver.example.com poslouchající na portu 5060 pro připojení pro SIP protokol . Priorita je zde 0 a váha 5.

Rozdělování zátěže pomocí SRV

Priorita je podobná jako priorita MX záznamu. Klienti vždy použijí SRV záznam s nejnižsí prioritou a záznamy s jinou prioritou použijí pouze pokud se spojení s hostitelem nezdaří. Takto může mít služba určený „fallback“ server, který bude použit jen pokud hlavní server selže. K tomu je potřeba pouze další SRV záznam s vyšší prioritou než má primární SRV záznam.

Pokud má služba více záznamů se stejnou prioritou, klienti použijí váhu aby určily, kterého hostitele použít. Váha je relevantní pouze ve vztahu k ostatním vahám pro službu a pouze mezi záznamy se stejnou prioritou.

V následujícím příkladě hodnoty priorita a váha zajišťují rozdělení zátěže a odkaz na záložní službu.

_sip._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10 60 5060 bigbox.example.com.
_sip._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10 20 5060 smallbox1.example.com.
_sip._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10 10 5060 smallbox2.example.com.
_sip._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10 10 5066 smallbox2.example.com. ;různé instance mohou mít nastaven rozdílný port
_sip._tcp.example.com. 86400 IN SRV 20 0 5060 backupbox.example.com.

První čtyři záznamy sdílejí prioritu 10, takže klienti použijí váhu k rozhodnutí ke kterému hostiteli se připojit. Součet všech čtyř hodnot je 100, takže bigbox.example.com bude použit v 60 % dotazů. Ostatní dva, smallbox1 a smallbox2, budou použity ve 20 % dotazů, přičemž smallbox2 má zátěž rozloženu do dvou instancí a každá z nich bude použita v 10 % dotazů. Pokud bude bigbox nedostupný, zbylí dva hostitelé si rozdělí zátěž rovnoměrně, taže každý z nich bude využíván v 50 % dotazů.

Pokud všechny tři hostitelé s prioritou 10 budou nedostupní, použije se záznam s nejvyšší (nejnižší číslo) prioritou, což je backupbox.example.com. Ten by se měl nacházet jinde než ostatní tři a měl by být odolný vůči zavadám, které by mohly vyřadit předcházející tři stroje (například napojen na jiný elektrický okruh, připojen k síti jinou cestou…).

Mělo by být zmíněno, že rozdělování zátěže poskytované je značně limitováno, protože poskytované informace jsou statické. Aktuální zátěž serverů není brána v úvahu.

Odkaz na stránky Microsoft.com


Komentáře