:::: MENU ::::

Ondřej Soukup

Příspěvky označené: Group Policy


Aplikace Group Policy Reporting a Modeling

Při plánování nasazení nových skupin zásad nebo při ladění existujících, může být velice obtížné se vyznat ve složité struktuře firemních sítí, restrikcí, a právě proto tu máme dva nástroje, které nám tuto práci usnadňují. Jejich jména jsou Group Policy Reporting a Group Policy Modeling a najdete je v administrační konzoli Group Policy Management

Pokračovat ve čtení


Co jsou skupiny zásad (Group Policy)

Skupiny zásad (Group Policy) je nástroj pro hromadnou správu oprávnění a nastavení aplikovaných jak na celý počítač, tak na přihlášeného uživatele. Ve skupinách zásad je možné vytvářet kolekce nastavení, kterým říkáme Group Policy Object GPO, které dokáží měnit konkrétní parametry chování počítače nebo uživatele. Samotné nastavení GPO se pak „linkuje“ na jednotlivé oragnizační jednotku OU v AD, čímž zajistíte aplikování nastavení jen na vybrané počítačenebo uživatele. Tímto způsobem tedy můžeme spravovat potenciálně tisíce počítačů nebo uživatelů změnou jednoho GPO.

Pokračovat ve čtení