:::: MENU ::::

Aplikace Group Policy Reporting a Modeling

Při plánování nasazení nových skupin zásad nebo při ladění existujících, může být velice obtížné se vyznat ve složité struktuře firemních sítí, restrikcí, a právě proto tu máme dva nástroje, které nám tuto práci usnadňují. Jejich jména jsou Group Policy Reporting a Group Policy Modeling a najdete je v administrační konzoli Group Policy Management

alt

Group Policy Reporting

alt

Group Polocy Result je obdobou příkazu gpresult.exe. Tedy pro vybraný počítač a uživatele zobrazí, jak se aplikovaly politiky. Result je možné provádět pouze na lokálním počítači, nebo počítači, který je dostupný pomoci RPC (remote procedure call) na portu 135 a uživateli, který byl minimálně jednou přihlášen, tedy již se na něj jednou politiky aplikovaly.

 Pro správnou fuknci Group Polocy Result je zapotřebí spuštěná služba RSOP (Resullt and setting of polices).

Group Policy Modeling

alt

Group Policy Modeling simuluje aplikaci politik (z množstvím nastavení).


Komentáře