:::: MENU ::::

Odstranění ochrany proti smazání OU (Protect container from accidental deletion)

Pokud pracujete s Active Directory, kde vytváříte, přesouváte a mažete objekty, může se stát, že systém zabrání jakémukoliv pokusu o smazání Organizační Jednotky (OU).

Jde o ochranný mechanizmus, který je u nových Windows Server automaticky vybraný při vytváření nové OU. „Protect container from accidental deletion

Úkolem této ochrany je zabránit nechtěnému smazání jakékoliv vámi vytvořené OU.

Odstranění ochrany proti smazání OU (Remove protect container from accidental deletion)

Samotná ochrana spočívá pouze v nastavení oprávnění, které skupine Everyone zakáže smazání objektů a to jak na samotném objektu, tak na objektu nadřazeném. Pro odstranění ochrany je tedy zapotřebí toto nastavení vymazat/změnit.

  1. Přihlašte se k počítačí jako člen skupiny Domain Admins.
  2. V administračních nástrojích spusťte Active Directory Users and Computers.
  3. Rozbalte nabídku View a potom zapněte Advanced Features.
  4. Pravým tlačítkem myši na OU, kde chcete oprávnění odstranit a poté Properties.
  5. V OU Properties, klikněte na záložku Security a poté Advanced.
  6. V Permission Entries, vyberte speciální oprávnění Deny pro skupinu Everyone a klikněte na Remove.
  7. Klikněte na OK pro zavření Advanced Security Settings a ještě jenou OK pro zavření vlastností samotné OU.
  8. Vše zopakujte ještě u nadřazené OU s tím, že stačí vymazat zaškrtnutí Deny u Delete All Child Objects ve vlastnostech zabezpečení skupiny Everyone.

    9. Ocharana je již odstraněna a tedy můžete vymyzat požadovanou OU.


Komentáře