:::: MENU ::::

Active Directory Integrated Zone

Active Directory Integrated Zone je primární DNS zóna doménového jména (tedy autoritativní se zápisem) uložená přímo v databázi AD.

 Výhody používání AD Integrated Zone:

  • Rychlejší a efektivnější replikace: AD Integrated Zones se replikuje na úrovni AD oproti standardní DNS replikaci
  • Větší zabezpečení: AD Integrated Zones podporuje zabezpečené dynamické update, kde je možné používat access control list (ACL) pro zabezpečení dnsZone objektů a kontejnerů .

Odkaz na stránky Microsoft.com


Komentáře