:::: MENU ::::

Vyhledání vhodného DC pomocí SRV záznamů

Použití SRV záznamů pro vyhledání vhodného doménového řadiče při startu lokální stanice (NTB), pohybující se mezi pobočkami jedné domény.

Při startu každé z lokálních stanic je v průběhu spouštění služeb (konkrétně NETLOGON) odeslán dotaz na vyhledání a kontaktování odpovídajícího DC dle sítě (subnet), ve které se lokální stanice nachází, a pomocí kterého bude možné později ověřit přihlášení doménových uživatelů. Během procesu vyhledávání DC se nejprve kontaktuje DC, který byl používán jako poslední, pokud je však nedostupný, nebo se nachází v jiné síti (subnet), lokání stanice zahájí vyhledávání DC, který je součástí nebo nejblíže její sítě (subnet). Díky tomu je zaručeno, že Lokání stanice bude vždy komunikovat s DC, který se nachází ve schodné síti jako lokální stanice, i když stanice cestuje mezi pobočkami a jejich DC.

Jak klient (Lokální stanice) vyhledá svůj doménový řadič?

alt

  1. Po startu služby NETLOGON se stanice pokouší kontaktovat DC, který byl použit jako poslední
  2. Pokud je kontaktovaný DC nedostupný, lokální stanice odešle dotaz na DNS server o seznam IP adres dostupných DC a dle vlastní analýzy své IP se pokusí kontaktovat nejbližší DC.
  3. Pokud je kontaktovaný DC dostupný, odešle DC zpět, na základě IP stanice, tyto informace:
    • jméno sítě, ve které se lokální stanice nachází nebo které je nejblíže
    • jméno sítě, ve které se nachází odpovědný DC
  4. Proces 3 se pak může opakovat, dokud Lokální stanice nenalezne odpovědný DC, který je ve shodné síti (subnet) jako lokální stanice či nejblíže k lokální stanici.

Komentáře