:::: MENU ::::

Ondřej Soukup

Příspěvky označené: CSS

SharePoint – Změna šířky u jednořádkového textu (single line) pomocí CSS

Pokud si, v rámci SharePointu, vytváříte vlastní NewForm.aspx nebo EditForm.aspx, kde jsou obsaženy položky jednořádkového textu (single line), nelze v základu měnit šířku. Šířka je nastavena pevně v systémovém CSS, což jednoduše obejdeme zadáním stejného stylu s nastavením požadované šířky. Do vámi vytvořeného NewForm.aspx, nebo EditForm.aspx vložte následující:

Pokračovat ve čtení