:::: MENU ::::

Obnovení Sharepointu ze zálohy v jiném AD prostředí

Někdy se může stát, že potřebujete obnovit celý Sharepoint 3 na úplně jiný server s jinou AD než byl původní (Virtual Server testovací prostředí, neobnovitelný pád AD, atd.), zde je ukázka, jak se dá tento problém řešit.

Zálohování Sharepointu pomocí: stsadm -o backup

Zálohování sharepointu budeme provádět z příkazové řádky, a to pomocí příkazu stsadm.exe (pro použití stsadm.exe je zapotřebí zadávat příkazy z umístění c:\Program files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN)

Zálohování provedeme pomocí příkazu: stsadm.exe -o backup -url http://vassharepoint -filename H:\Backup\Sharepoint.dat -overwrite

Provede se zálohování sharepointu na URL http://vassharepoint do souboru H:\Backup\Sharepoint.dat

Obnova Sharepointu pomocí: stsadm -o restore

Obnovení sharepointu budeme provádět z příkazové řádky a to pomocí příkazu stsadm.exe (pro použití stsadm.exe je zapotřebí zadávat příkazy z umístění c:\Profram files\Common Files\Microssoft Shared\web server extensions\12\BIN)

Obnovení provedeme pomocí příkazu: stsadm.exe -o restore -url http://vassharepoint -filename H:\Backup\Sharepoint.dat -overwrite

Provede se obnovení sharepointu na URL http://vassharepoint ze souboru H:\Backup\Sharepoint.dat

Obnova Sharepointu na jiné AD prostředí

Postupujeme následovně:

  1. na novém serveru AD nainstalujeme Sharepoint a vytvoříme prázdný web, na které bude možné přistoupit z URL
  2. provedeme obnovu pomocí stsadm.exe -o restore -url http://vassharepoint -filename H:\Backup\Sharepoint.dat -overwrite
  3. samotná obnova skončí chybou „Access Denied“, což je způsobeno jiným SID účtem Administrátora, kde jste zálohovali a nyní kde obnovujete, tento problém lze vyřešit pomocí příkazu:

stsadm.exe -o updatefarmcredentials -userlogin -password

DOMAIN\Administrator serveru, kde se snažíte obnovit Sharepoint


Komentáře