:::: MENU ::::

Web Part Connection – propojení DataView a Web Párt

Propojení DataView a Web Part jednoho listu pomocí Web Part Connection je velice užitečná věc a může se vám hodit, pokud máte např. seznam zaměstnanců.

Propojení Data View a Web Part jednoho listu pomocí Web Part Connection

1. Vytvoření nového listu (případně můžete použít stávají)

alt

Pro účel ukázky jsem vytvořil list „Seznam zaměstnanců“, kde chceme pomocí jména zaměstnance rovnou prohlížet jeho podrobnosti viz. Obr 2. (Případně můžete použít již stávající list)

 2. Tvorba nové ASPX stránky

Pro samotné propojení je zapotřebí vytvořit novou ASPX stránku, kde poté vytvoříte tabulku s dvěma sloupci a jedním řádkem viz Obr 3. Levá buňka bude sloužit pro seznam jmen, čehož docílíme pomocí Data View, a pravá buňka bude sloužit jako DispForm.aspx konkrétního zaměstnace.

Tvorba nové aspx stránky:
File
NewASPX

Tvorba tabulky:
Uvnitř již vytvořené form – TableInsert TableRows nastavíme na 1Columns ponecháme na 2Cell padding a spacing nastavíme na 0

 3. Vložení Data View a Custom List Form

Vožení Data View:
myší kliknětě do levé buňky nově vytvořené tabulky a Data ViewInsert Data View

Vložení Custom List Form:
myší kliknětě do pravé buňky nově vytvořené tabulky a InsertSharePoint ControlsCustom List Form – vyberte ListType změnte na Display item form

 4. Data View a Web Part Connection

alt V Data Source Librery vyberte požadovaný List a přetáhněte ho do vytvořeného DataView. Pravým tlačítkem klikněte na čtvereček, který se nachází v pravé horní čísti DataView a klikněte na Web Part Connection alt

vybereme odkud kam budeme spojení vytvářet

vybereme zda se Web Part nachází na této stránce, či jiné

vybereme cílový List a akci

samotné propojení uděláme vyhledání hodnoty ID ve sloupci Inputs to a vybrání ID ve sloupci Columns in

alt

vybereme sloupec, který bude sloužit jako hyperlink

dokončíme propojení


Komentáře