:::: MENU ::::

SharePoint a příkaz STSADM pro Backup, Restore, Import a Export

Nástroj příkazového řádku STSADM je určený pro správu aplikace SharePoint, který obsahuje celou řadu operací včetně možností zálohovat a obnovovat celý sharePoint, nebo jen jeho sub-site.

Zálohování a obnovu sharepointu budeme provádět z příkazové řádky, a to pomocí příkazu stsadm.exe

pro použití stsadm.exe je zapotřebí zadávat příkazy z umístění:

 c:\Program files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN

Zálohování Sharepointu pomocí: stsadm -o backup

 stsadm -o backup lze použít výhradně pro zálohu root úrovně SharePoint webu.

  • stsadm.exe -o setsitelock -url http://vassharepoint -lock noaccess – Provede zamknutí sharepointu před samotnou zálohou
  • stsadm.exe -o backup -url http://vassharepoint -filename H:\Backup\Sharepoint.dat -overwrite – Provede se zálohování sharepointu na URL http://vassharepoint do souboru H:\Backup\Sharepoint.dat

Zálohování Sharepointu pomocí: stsadm -o export

stsadm -o export lze použít pro zálohu sub-site vašeho Sharepointu.

  • stsadm.exe -o setsitelock -url http://vassharepoint -lock noaccess – Provede zamknutí sharepointu před samotnou zálohou
  • stsadm.exe -o export -url http://vassharepoint/subsite -filename H:\Backup\Export.cab -includeusersecurity -versions 4 -overwrite – Provede se export vybrané site sharepointu do souboru H:\Backup\Export.cab

– versions 4 – export i všech verzi konkrétního souboru
– includeusersecurity – export uživatelského oprávnění

příkaz stsadm -o export během zálohy vytváří postupně cab soubory o velikosti cca 25Mb, proto doporučuji exportovat do adresáře a případně při přesunu exportu na jiný server kopírovat celý adresář

Obnova Sharepointu pomocí: stsadm -o restore

 stsadm -o restore lze použít výhradně pro obnovu root úrovně SharePoint webu.

  • stsadm.exe -o restore -url http://vassharepoint -filename H:\Backup\Sharepoint.dat -overwrite – Provede se obnovení sharepointu na URL http://vassharepoint ze souboru H:\Backup\Sharepoint.dat
  • stsadm.exe -o setsitelock -url http://vassharepoint -lock none – Provede odemknutí obnoveného sharepointu

Obnova Sharepointu pomocí: stsadm -o import

stsadm -o import lze použít pro obnovu sub-site vašeho Sharepointu.

Nedoporučuje se provádět inport dat z sub-site úrovně na root úroveň

  • stsadm.exe -o import -url http://vassharepoint/subsite -filename H:\Backup\Export.cab -includeusersecurity -overwrite – Provede se import vybrané site sharepointu z souboru H:\Backup\Export.cab
  • stsadm.exe -o setsitelock -url http://vassharepoint -lock none – Provede odemknutí obnoveného sharepointu

Komentáře