:::: MENU ::::

Oprava zobrazení historie u položky typu text field

Pokud jste prováděli vlastní customizaci listu pomocí SharePoint Designeru a měli jste položky typu Text fild se zapnutou historií (Append Changes to Existing Text), přestala se vám právě tato historie zobrazovat.

Jak opravit zobrazování historie (Append Changes to Existing Text)

Pomocí sharePoint Designeru 2007 editujte customizovaný list a najděte položku textového pole s historií.

Oprava zobrazení historie (Append Changes to Existing Text) u DispForm.aspx

Nahraďte kód:

<xsl:value-of select=“@V3Comments“ disable-output-escaping=“yes“ />

tímto

<SharePoint:AppendOnlyHistory runat=“server“ FieldName=“V3Comments“ ControlMode=“Display“/>

Ve vašem případě se nemusí položka jmenovat V3Comments.

Oprava zobrazení historie (Append Changes to Existing Text) u EditForm.aspx

Přidejte kód:

<SharePoint:AppendOnlyHistory runat=“server“ FieldName=“V3Comments“ ControlMode=“Display“/>


Komentáře