:::: MENU ::::

Ondřej Soukup

Příspěvky označené: Windows Server


Domain and Forest Functional Levels – úroveň funkčnosti domény, nebo lesa

Úroveň funkčnosti domény nebo lesa (Domain and Forest Functional Levels) určuje, jaké funkce AD jsou pro konkrétní doménu či les k dispozici. Rozlišujeme tedy zvlášť úroveň jednotlivých domén i celého lesa, a to na funkční úroveň domény (Domain Functional Levels) a funkční úroveň lesa (Forest Functional Levels).

Pokračovat ve čtení

VBS LoginScript mapování disků a tiskáren pomocí AD skupin

Pokud potřebujete u uživatelů během přihlašování mapovat sdílené disky nebo tiskárny dle AD skupin, do kterých jsou uživatelé přiřazeni a zobrazovat samotný stav mapování, je možné použít wbs script pro samotné přihlášení a html stránku pro zobrazování stavu. Ukázková tvorba přihlašovacího vbs scriptu: Ukázka spočívá v mapování centrální tiskárny a disků X: Y: pro všechny uživatele Domain Users a disku T: s jiným umístěním pro uživatele G_CZ_Production a G_CZ_Sales.

Pokračovat ve čteníStránky:1234