:::: MENU ::::

Služba Global Catalog na DC Serveru

Ukázka zapnutí nebo vypnutí služby Global Catalog na Domain Controller Serveru 2003/2008

Co je Global Catalog?

Služba Globální katalog (GC) obsahuje vybrané informace o objektech z celého stromu či lesa. Domain Controller (DC), který obsahuje kopii globálního katalogu, se nazývá Global Catalog Server (jinak řečeno GC může být provozován pouze na DC). Globálních katalogů můžeme mít více a mezi nimi se provádí multimaster replikace. GC se často umisťují do různých site, pak ale musíme pamatovat na provoz způsobený replikací (který může být značný).

GC tedy umožňuje nalézt informace z adresáře bez ohledu na to, v které doméně v lese se nachází. Jeho druhou funkcí je, že poskytuje informace o členství v univerzálních skupinách (universal group membership), které jsou potřeba při přihlašovacím procesu. Pokud není k dispozici globální katalog při přihlašování,  uživatel se může přihlásit pouze lokálně na počítač. Možností, jak tento problém obejít bez provozování GC, je zapnutí funkce universal group membership caching (UGMC) na danou site. V tomto případě si DC ukládá informace lokálně. Při prvním přihlášení uživatele se dotáže globálního katalogu a uloží vrácené hodnoty do cache, kde je uchovává a obnovuje. Při dalším přihlášení se použijí informace z této cache.

Poznámka: Zapnutí funkce UGMC se provádí pomocí Active Directory Sites and Services, kde klikněte na požadovanou site, a pod ním klikněte pravým tlačítkem na NTDS Site Settings a zvolte Properties.

Zapnutí služby Global Catalog na DC serveru?

  1. Na domain controller serveru, kde chcete službu global catalog zapnout, spusťte snap-in Active Directory Sites and Services. Pro spuštění snap-in, v nabídce Start, klepněte na položku Programs, a dále Administrative Tools, kde klepněte na Active Directory Sites and Services.
  2. Ve stromovém zobrazení rozevřete položku Sites, a poté dvojklikem otevřete sitename, ve kterém se nachází DC server, kde chcete službu GC zapnout.
  3. Dvojklikem otevřete položku Servers a klepněte na požadovaný DC server, pravým tlačítkem klikněte na NTDS Settings a zvolte Properties.
  4. V záložce General, zaškrtněte položku Global catalog, která zapne službu GC na vybraném serveru.
  5. Restartujte domain controller.

Vypnutí služby Global Catalog na DC serveru?

  1. Na domain controller serveru, kde chcete službu global catalog vypnout, spusťte snap-in Active Directory Sites and Services. Pro spuštění snap-in, v nabídce Start, klepněte na položku Programs, a dále Administrative Tools, kde klepněte na Active Directory Sites and Services.
  2. Ve stromovém zobrazení rozevřete položku Sites, a poté dvojklikem otevřete sitename, ve kterém se nachází DC server, kde chcete službu GC vypnout.
  3. Dvojklikem otevřete položku Servers a klepněte na požadovaný DC server, pravým tlačítkem klikněte na NTDS Settings a zvolte Properties.
  4. V záložce General, odškrtněte položku Global catalog, která zapíná službu GC na vybraném serveru.
  5. Restartujte domain controller.

Přidání atributů do GC Globálního Catalogu

Služba GC Globální Catalog standardně poskytuje informace o předem definovaných atributů AD, je proto možné do služby GC přidat další atributy AD, které chcete pomocí služby GC umožnit číst. Viz odkazy na stránky Microsoft.com

Odkaz na stránky Microsoft.com


Komentáře