:::: MENU ::::

Instalace AD DS z média (CD/DVD/USB/Network) pomocí Ntdsutil.exe

Instalace AD DS (Active Directory Domain Services) z média (CD/DVD/USB/Network) je možné, pokud předem pomocí příkazu Ntdsutil.exe vytvoříte instalační médium.

Příkazem Ntdsutil.exe můžete vytvořit několik typů instalačních médií

Installation media type

Command

Parameter description

Full (or writable) domain controller Create Full foldername Creates installation media for a writable domain controller or an Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) instance.
Full (or writable) domain controller with SYSVOL data Create Sysvol foldername Creates installation media with SYSVOL for a writable domain controller or an AD LDS instance.
Read-only domain controller with SYSVOL data Create Sysvol RODC foldername Creates installation media with SYSVOL for an RODC.
Read-only domain controller Create RODC foldername Creates installation media for an RODC.

Kroky pro vytvoření instalačního média

Pro vytvoření instalačního média je zapotřebí být zalogován na DC, a to s oprávněním umožnující tvorbu zálohy. Pro vytvoření média jsou nutné tyto kroky:

Spustíme Command Line příkazový řádek.

  1. Napíšeme ntdsutil, a potom ENTER.
  2. V ntdsutil řádce napíšeme activate instance ntds, poté stiskneme ENTER.
  3. V ntdsutil řádce napíšeme ifm, poté ENTER.
  4. V ifm řádku napíšeme příkaz pro typ instalačního média, který chceme vytvořit a stiskneme ENTER. Příklad: pokud chceme vytvořit RODC instalační médium, neobsahující SYSVOL data, napíšeme Create rodc C:\InstallationMedia a stiskneme ENTER.

Odkaz na stránky Microsoft.com


Komentáře