:::: MENU ::::

Ondřej Soukup

Aplikace Group Policy Reporting a Modeling

Při plánování nasazení nových skupin zásad nebo při ladění existujících, může být velice obtížné se vyznat ve složité struktuře firemních sítí, restrikcí, a právě proto tu máme dva nástroje, které nám tuto práci usnadňují. Jejich jména jsou Group Policy Reporting a Group Policy Modeling a najdete je v administrační konzoli Group Policy Management

Pokračovat ve čtení


Co jsou skupiny zásad (Group Policy)

Skupiny zásad (Group Policy) je nástroj pro hromadnou správu oprávnění a nastavení aplikovaných jak na celý počítač, tak na přihlášeného uživatele. Ve skupinách zásad je možné vytvářet kolekce nastavení, kterým říkáme Group Policy Object GPO, které dokáží měnit konkrétní parametry chování počítače nebo uživatele. Samotné nastavení GPO se pak „linkuje“ na jednotlivé oragnizační jednotku OU v AD, čímž zajistíte aplikování nastavení jen na vybrané počítačenebo uživatele. Tímto způsobem tedy můžeme spravovat potenciálně tisíce počítačů nebo uživatelů změnou jednoho GPO.

Pokračovat ve čtení


AD DS Sítě a jejich spojení (Sites and Site Links)

AD sítě (Sites) a jejich spojení (Site Links) pomáhají definovat fyzickou strukturu sítě, díky čemuž je možné ovlivnit replikační schéma tak, aby odpovídalo rychlostem jednotlivých sítí, kde se DC nacházejí. Dále pomocí AD sítí (sites) a nastavených Subnetu umožňujeme jednotlivým stanicím určit, kde se aktuálně v síti nacházejí, a tedy jaký DC je pro ně nejblíže. Díky tomu např. počítač, který byl v síti New York a uživatel ho přemístil do sítě Czech Republic je schopný detekovat na základě přidělené IP, že se nachází v jiném subnetu a tedy spadá do jiné sítě, které náleží i jiné DC.

Pokračovat ve čtení


AD DS Replikace (AD Replications)

AD databáze je tvořena párticemi, které se dokáží nezávisle replikovat. Konkrétně jde o části Schema, a Configuration, které se vždy replikují na úrovni lesa, Domain, která se replikuje na úrovni konkrétní domény a Application, která se replikuje dle předem definovaných pravidel. Dále bychom něměli zapomenout na Globální katalog (GC), který se replikuje v rámci celého lesa, ale jen mezi ostatními GC.

Pokračovat ve čtení


Chyba zobrazení desetinného čísla v custom listech !

Na chybu zobrazení desetinného čísla jsem narazil, když jsem vytvářel pomocí Sharepoint Designeru nový DispForm.aspx, ve kterém se nezobrazovala čísla, která byla uložena s desetinnou čárkou. Konkrétně šlo o pole Sleva, které mělo zobrazovat výsledek v %, a tedy po zadání např. 10 % se číslo automaticky převedlo na 0,1. Problém je v použití českého prostředí (Language pack – czech), které místo toho, aby hodnotu uložilo s desetinou tečkou (0.1), jí uložil s desetinou čárkou (0,1), kterou pak už zpětně nedokázal přečíst. Problém jsem řešil na verzi Sharepoint Service 3 SP2, kde byly použity všechny poslední aktualizace, a bylo tedy nutno problém vyřešit jiným způsobem.

Pokračovat ve čtení


Windows XP/Vista/7 jako síťový router

Klientskou stanici Windows 7/Vista/XP je možné použít též jako síťový router, což může být velice užitečné, pokud potřebujete rychle spojit více sítí s jiným rozsahem a nemáte možnost použít profesionální router. V následující ukázce jako router použijeme stanici Windows XP, která bude spojovat síť A (10.10.10.0/24) se sítí B (192.168.20.0/24) a přitom pro obě sítě poskytovat internet.

Pokračovat ve čtení


Stránky:1...1920212223242526