:::: MENU ::::

Jak zmenšit velikost databáze SharePoint_Config

Nedávno jsem se setkal s případem, kde konfigurační databáze SharerPoint_Config dosáhla úctihodných 29 GB, diky čemuž serveru došlo volné místo. Konkrétně šlo o databází transakčních logů SharePoint_Config_log.LDF, která vám neustále poroste, dokud není proveden např. Full farm Backup, jenž databázi automaticky optimalizuje.

Postup na jednorázové zmenšení databáze SharePoint_Config:

  1. Spusťte SQL Server Management Studio a připojte se na SQL server
  2. Nejprve proveďte full backup SharePoint_Config databáze – Důležité!
  3. Změňte Recovery model databáze na Simple (Klikněte pravým tlačítkem na databázi SharePoint_Config a klikněte na Properties -> Options -> Obnova modelu (Recovery mode): změnit na Simple)
  4. Otevřte nový SQL dotaz (New query), zadejte a spusťě příkaz: DBCC SHRINKFILE(‚Sharepoint_Config_Log‘,1) Velikost databáze by měla být automaticky zredukována, jenž si zkontrolujte.
  5. Změňte Recovery model databáze zpět na Full (Klikněte pravým tlačítkem na databázi SharePoint_Config a klikněte na Properties -> Options -> Recovery model: změnit na Full). V mém případě se databáze změnšila z 29 GB na 1 MB. Doufám, že i vám tento postu pomůže.

Postup pokud nemůžeme pravidelně zálohovat

  1. Na databázi pomocí SQL management Studia nastavte Simpl Recovery Mode.

Komentáře