:::: MENU ::::

Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013

Instalace aktualizací na farmách SharePoint 2013 trvá nemálo času a ti co ví vědí, že se nebavíme o minutách, ale hodinách.

Důvodem jsou některé servisní aplikace, jako je např. Search a AppFabric, které si berou podstatnou část procesorového času a již nezbývá na samotný update proces. Dalším částečným důvodem je fakt, že aktualizace svou velikostí již přesáhly samotný produkt. Pro zajímavost instalační ISO SharePoint Server 2013 with SP1 má velikost 2,62 GB, naproti tomu aktuální kumulativní aktualizace (January 2016 CU) má velikost celých 3,1 GB.

Pokud si tedy dáme dohromady velikost aktualizace a snahu některých servisních aplikací „vyžrat“ CPU, dostaneme odpověď na naší otázku, proč aktualizace jednoho serveru trvala několik hodin.

Co s tím?

Řešením je vypnutí některý služeb a servisních aplikací SharePoint 2013. To vše nejlépe pomocí jednoho PowerShell scriptu, který nám krom vypnutí služeb a SA provede instalaci aktualizace a následně služby a SA opět zapne.

Osobně jsem si oblíbil PoweShell script od Russ Maxwell, který celý problém řeší komplexně a který .
Více najdete zde: Why SharePoint 2013 Cumulative Update takes 5 hours to install?

Práce s tímto PowerShell scriptem je velice jednoduchá. Stačí ho pouze uložit do stejného adresáře, kde máte již staženou aktualizaci a spustit.

sharepoint-2013_fast_update

Jak funguje ?

 1. Zastaví služby IISAdmin a SPTimerV4 (IIS)
 2. Zastaví / Pozastaví službu Search (dle volby)
 3. Nainstaluje aktualizace v pasivním módu (bez uživatelské interakce)
 4. Spustí služby IISAdmin a SPTimerV4 (IIS)
 5. Spustí službu Search

PowerShell scrip

########################### 
##Ensure Patch is Present## 
########################### 
$patchfile = Get-ChildItem | where{$_.Extension -eq ".exe"} 
if($patchfile -eq $null) 
{ 
 Write-Host "Unable to retrieve the file. Exiting Script" -ForegroundColor Red 
 Return 
}

######################## 
##Stop Search Services## 
######################## 
##Checking Search services## 
$srchctr = 1 
$srch4srvctr = 1 
$srch5srvctr = 1

$srv4 = get-service "OSearch15" 
$srv5 = get-service "SPSearchHostController"

If(($srv4.status -eq "Running") -or ($srv5.status-eq "Running")) 
 { 
  Write-Host "Choose 1 to Pause Search Service Application" -ForegroundColor Cyan 
  Write-Host "Choose 2 to leave Search Service Application running" -ForegroundColor Cyan 
  $searchappresult = Read-Host "Press 1 or 2 and hit enter" 
  Write-Host 
  

  if($searchappresult -eq 1) 
  { 
    $srchctr = 2 
    Write-Host "Pausing the Search Service Application" -foregroundcolor yellow 
    Write-Host "This could take a few minutes" -ForegroundColor Yellow 
    $ssa = get-spenterprisesearchserviceapplication 
    $ssa.pause() 
  } 
  

  elseif($searchappresult -eq 2) 
  { 
    Write-Host "Continuing without pausing the Search Service Application" 
  } 
  else 
  { 
    Write-Host "Run the script again and choose option 1 or 2" -ForegroundColor Red 
    Write-Host "Exiting Script" -ForegroundColor Red 
    Return 
  } 
 }

Write-Host "Stopping Search Services if they are running" -foregroundcolor yellow 
if($srv4.status -eq "Running") 
 { 
  $srch4srvctr = 2 
  set-service -Name "OSearch15" -startuptype Disabled 
  $srv4.stop() 
 }

if($srv5.status -eq "Running") 
 { 
  $srch5srvctr = 2 
  Set-service "SPSearchHostController" -startuptype Disabled 
  $srv5.stop() 
 }

do 
 { 
  $srv6 = get-service "SPSearchHostController" 
  if($srv6.status -eq "Stopped") 
  { 
    $yes = 1 
  } 
  Start-Sleep -seconds 10 
 } 
 until ($yes -eq 1)

Write-Host "Search Services are stopped" -foregroundcolor Green 
Write-Host

 

####################### 
##Stop Other Services## 
####################### 
Set-Service -Name "IISADMIN" -startuptype Disabled 
Set-Service -Name "SPTimerV4" -startuptype Disabled 
Write-Host "Gracefully stopping IIS W3WP Processes" -foregroundcolor yellow 
Write-Host 
iisreset -stop -noforce 
Write-Host "Stopping Services" -foregroundcolor yellow 
Write-Host

$srv2 = get-service "SPTimerV4" 
 if($srv2.status -eq "Running") 
 {$srv2.stop()}

Write-Host "Services are Stopped" -ForegroundColor Green 
Write-Host 
Write-Host

 

################## 
##Start patching## 
################## 
Write-Host "Patching now keep this PowerShell window open" -ForegroundColor Magenta 
Write-Host 
$starttime = Get-Date

$filename = $patchfile.basename  

Start-Process $filename

Start-Sleep -seconds 20 
$proc = get-process $filename 
$proc.WaitForExit()

$finishtime = get-date 
Write-Host 
Write-Host "Patch installation complete" -foregroundcolor green 
Write-Host

 

################## 
##Start Services## 
################## 
Write-Host "Starting Services Backup" -foregroundcolor yellow 
Set-Service -Name "SPTimerV4" -startuptype Automatic 
Set-Service -Name "IISADMIN" -startuptype Automatic

##Grabbing local server and starting services## 
$servername = hostname 
$server = get-spserver $servername

$srv2 = get-service "SPTimerV4" 
$srv2.start() 
$srv3 = get-service "IISADMIN" 
$srv3.start() 
$srv4 = get-service "OSearch15" 
$srv5 = get-service "SPSearchHostController"

###Ensuring Search Services were stopped by script before Starting" 
if($srch4srvctr -eq 2) 
{ 
  set-service -Name "OSearch15" -startuptype Automatic 
  $srv4.start() 
} 
if($srch5srvctr -eq 2) 
{ 
  Set-service "SPSearchHostController" -startuptype Automatic 
  $srv5.start() 
}

###Resuming Search Service Application if paused### 
if($srchctr -eq 2) 
{ 
  Write-Host "Resuming the Search Service Application" -foregroundcolor yellow 
  $ssa = get-spenterprisesearchserviceapplication 
  $ssa.resume() 
}

Write-Host "Services are Started" -foregroundcolor green 
Write-Host 
Write-Host 
Write-Host "Script Duration" -foregroundcolor yellow 
Write-Host "Started: " $starttime -foregroundcolor yellow 
Write-Host "Finished: " $finishtime -foregroundcolor yellow 
Write-Host "Script Complete"

PowerShell script je převzaný ze stránek: https://blogs.msdn.microsoft.com/russmax/2013/04/01/why-sharepoint-2013-cumulative-update-takes-5-hours-to-install


16 komentářů

 • Odpovědět Milan Hettner |

  Pokud instalační balíček od Microsoftu vyzve k restartu systému, tak jej nerestartujte. Jinak skript nedojede do konce a pak budete mít služby nastavené na „disable“. Restart je možný až po úspěšném dokončení skriptu.

Komentáře