:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2010 (April 2016 CU)

Pro SharePoint 2010 byla vydána dubnová kumulativní aktualizace (April 2016 CU).

Dubnový CU řeší opravu produktu SharePoint Server 2010 a Project Server 2010. SharePoint Foundation 2010 není v tomto CU obsažen. Dubnový CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP2 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2010 vydaných od aktualizace SP2. CU neobsahuje samotný SP2, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

SharePoint 2010 CU – KB články popisující CU (April 2016 CU):

  • KB 3114995 – SharePoint Server 2010
  • KB 3114992 – Project Server 2010

SharePoint 2010 CU – Odkaz ke stažení CU (April 2016 CU):

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2010 (SharePoint 2010 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:

PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -force -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP2.

Na SharePoint 2010 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2010 již obsahuje:

  • CU SharePoint Server 2010
  • CU SharePoint Foundation 2010.

CU pro SharePoint Server 2010 již obsahuje:

  • CU SharePoint Foundation 2010

Komentáře