:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint Server 2016 (August 2020 CU)

Pro SharePoint Server 2016 byla vydána nová kumulativní aktualizace (August 2020 CU).
Tento CU obsahuje jak Feature Pack 2, který je součástí od zářijového CU (September 2017 CU), tak i předchozí Feature Pack 1.

SP Build:
16.0.5044.1000 (Language independent CU)
16.0.5044.1000 (Language dependent CU)

SharePoint 2016 CU – KB články popisující CU:

  • KB 4484473 – August 2020 Update for SharePoint Server 2016 (language independent)
  • KB 4484476 – August 2020 Update for SharePoint Server 2016 (language dependent) 

SharePoint Server 2016 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2016 (SharePoint 2016 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Feature Pack 2 obsahuje též všechny funkcionality z Feature Pack 1.

Vždy instalujte oba balíčky a to v pořadí:

  1. language independent (aktualizuje jazykové nezávislé komponenty)
  2. language dependent (aktualizuje jazykové závislé komponenty)

V případě jazykově závislých balíčku (language dependent) nezáleží jaký jazyk si ve výsledku vyberete, jelikož každý balíček obsahuje aktualizace pro všechny jazyky.

V případě, že na SharePoint Server 2016 farmu instalujete nový jazykový balíček, je nutné následně znova nainstalovat jazykové závislý balíček (language dependent).

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache a v případě Office Online Serveru musíte mít aktuální RTM verzi, viz.  Jak aktualizovat Office Online Server.

Obsažené opravy a vylepšení

Seznam oprav a vylepšení tohoto CU je soubor výňatků z oficiálních Microsoft KB článků v původním jazyce (EN).

SharePoint Server 2016

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see the following security advisories:

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2020-1503 and Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2020-1583.

This security update contains the following fixes for SharePoint Server 2016:
  • Fixes an issue in which Active Directory (AD) objects can’t be imported.
  • Fixes issues in the Traditional Chinese word breaker to make sure that input year string that have a prefix such as „西元/公元“ can be broken correctly.
  • Fixes an issue in which users cannot open the InfoPath forms that are available in the form library.
This security update contains a fix for the following nonsecurity issue in Project Server 2016:
  • Buttons on the Tasks ribbon tab are disabled for the tasks that are listed beyond the first page.


Komentáře