:::: MENU ::::

Jak správně aktualizovat Distributed Cache

Většina z nás ví, že v rámci služeb SharePoint 2013 a 2016 je i služba s názvem Distributed Cache. Co už ale možné vědět nemusíte je, že nejde přímo o službu samotného SharePoint, ale o samostatnou aplikaci Microsoft App Fabric 1.1, která se instaluje v rámci SharePoint prerequisite. A tak jako SharePoint i Microsoft App Fabric 1.1 má své vlastní kumulativní aktualizace (CU). Pokud jste tedy do teď aktualizovali pouze SharePoint, měli by jste začít dávat pozor, protože nejspíše nemáte aktualizovanou službu Distributed Cache.

Neaktualizovaná služba Distributed Cache můžu být příčinou mnoha problémů s dopadem na výkon celé SharePoint farmy. Berete tedy aktualizaci této služby velice vážně a nezapomínejte na správný postup, který nezahrnuje jenom samotnou instalaci CU, ale i dané konfigurační zásahy.

Verze

 • RTM: 1.0.4632 (29.11.2011)
 • CU1: 1.0.4639 (20.02.2012) – KB2671763
 • CU2: 1.0.4644 (29.05.12) – KB2716015
 • CU3: 1.0.4652.2 (27.11.2012) – KB2787717
 • CU4: 1.0.4653.2 (28.03.2013) – KB2800726
 • CU5: 1.0.4655.2 (03.03.2014) – KB2932678
 • CU6: 1.0.4656.2 (27.02.2015) – KB3042099
 • CU7: 1.0.4657.2 (01.09.2015) – KB3092423
 • CU7 – Hotfix: 1.0.4658.2 (12.07.2016) – KB3199763 (Nahrazuje původní CU7 KB3092423)

Prvním krokem by mělo být zjištění, jakou verzi kumulativní aktualizace máte nasazenou. Zde platí pravidlo, že v rámci instalace SharePoint prerequisite máte již Microsoft App Fabric 1.1 u verze SharePoint 2013 s CU1 a v případě verze SharePoint 2016 rovnou s CU7. Možná by se tedy dalo říct, že pokud provozujete SharePoint 2016 máte vyhráno, ale nenechte se zmýlit.

Od CU3 je nutné ručně provést zásah v konfiguračním souboru Distributed Cache (takz. Background Garbage collection fix) a to platí i pro SharePoint 2016 s již CU7!

Jak tedy nejprve zjistit aktuální verzi CU aplikace Microsoft App Fabric 1.1? Máte dvě možnosti. Buď pomocí ovládacích panelů: viz: Control Panel – Programs and Features – View installed updates

Distributed Cache check CU

nebo pomocí PowerShell:
(Get-ItemProperty “C:\Program Files\AppFabric 1.1 for Windows Server\PowershellModules\DistributedCacheConfiguration\Microsoft.ApplicationServer.Caching.Configuration.dll” -Name VersionInfo).VersionInfo.ProductVersion

Distributed Cache check build

Postup aktualizace Distributed Cache

Pokud nemáte poslední CU, je nutné zahájit aktualizaci služby Distributed Cache, neboli aplikace Microsoft App Fabric 1.1. Nezapomínejte, že pokud máte více serverů, služba Distributed Cache nemusí být jen na jednom serveru (standardně jde o všechny Front-End servery). V tom případě je zapotřebí aktualizovat všechny servery se službou Distributed Cache.

Pro aktualizaci služby Distributed Cache postupujte pomocí těchto kroků a za pomocí SharePoint Management Shell

 1. Ověření stavu Distributed Cache

  Ověřte, zda jsou všechny serveru ve stavu Online.
  Get-SPServiceInstance | ? {($_.service.tostring()) -eq "SPDistributedCacheService Name=AppFabricCachingService"} | select Server, Status
  Distributed Cache check status

 2. Ověření zdraví Distributed Cache

  Ověřte, že je služba Distributed Cache v dobrém stavu. Všechny hodnoty krom „Healthy“ by měli být nulové. Hodnota „Healthy“ určuje procentuálně alokovanou paměť, kde v rámci pouze jednoho serveru bývá hodnota cca 25. S každým serverem navíc následně klesá.
  Use-CacheCluster
  Get-CacheClusterHealth

  Distributed Cache check health

 3. Zastavte a odeberte instanci služby Distributed Cache

  Stop-SPDistributedCacheServiceInstance –Graceful
  Remove-SPDistributedCacheServiceInstance

 4. Ověřte, že server již není součástí Distributed Cache clusteru

  Název serveru se již neobjeví v seznamu instancí služby Distributed Cache.
  Get-SPServiceInstance | ? {($_.service.tostring()) -eq "SPDistributedCacheService Name=AppFabricCachingService"} | select Server, Status

 5. Nainstalujte CU pro Microsoft App Fabric 1.1

  Spusťte instalaci CU pro Microsoft App Fabric 1.1. Během instalaci se budou otvírat další okna (script), proto vyčkejte do úspěšného dokončení.

 6. Kontrola klíče „backgroundGC“ v konfiguračním souboru Distributed Cache

  V rámci konfiguračního souboru Distributed Cache ověřte, že se v něm nachází klíč <add key=“backgroundGC“ value=“true“/>.

  Umístění souboru: C:\Program Files\AppFabric 1.1 for Windows Server\DistributedCacheService.exe.CONFIG

   <appSettings>
   <add key="backgroundGC" value="true"/>
   </appSettings>

  Distributed Cache - appSettings backgroundGC

 7. Proveďte IIS reser

  iisreset -noforce
 8. Přidejte instanci služby Distributed Cache

  Add-SPDistributedCacheServiceInstance
 9. Ověřte, že server je opět součástí Distributed Cache clusteru

  Název serveru bude opět v seznamu instancí služby Distributed Cache.
  Get-SPServiceInstance | ? {($_.service.tostring()) -eq "SPDistributedCacheService Name=AppFabricCachingService"} | select Server, Status

 10. Opakujte pro všechny další servery Distributed Cache clusteru

  Pokud máte víc než jednu instanci služby Distributed Cache, opakujte předchozí postup od bodu 3. Zastavte a odeberte instanci služby Distributed Cache.

 11. Restartujte servery Distributed Cache clusteru

  Restartujte všechny servery Distributed Cache clusteru.

 12. Ověřte finální stav a zdraví Distributed Cache clusteru

  Opakujte kroky:
  1. Ověření stavu Distributed Cache
  2. Ověření zdraví Distributed Cache


14 Komentářů

  • Odpovědět Ondřej Soukup |

   Dle MS je stále oficiálním CU7 KB3092423. KB3199763 ačkoliv se jeví jen jako Hotfix, tak dle
   všeho obsahuje i přechozí CU a to i včetně CU7 KB3092423. KB3199763 tedy nahrazuje oficiální CU7 KB3092423 a je možné ho instalovat rovnou i bez původního CU7. KB3199763 jsem tedy přidal do článku a děkuji za info.

Komentáře