:::: MENU ::::

Feature Pack 2 pro SharePoint Server 2016

Pro SharePoint Server 2016 byl vydán nový Feature Pack 2 a to v rámci záříjového CU (September 2017 CU).

SharePoint Server 2016 Feature Pack 2 přináší novou funkci formou podpory SharePoint Framework (SPFx), tedy podporu pro používání SharePoint Framework v.1.0 client-side webových částí na SharePoint klasických stránkách.

Feature Pack 2 obsahuje též všechny funkce z Feature Pack 1, tedy:

  • MinRole enhancements
  • SharePoint Custom Tiles
  • Hybrid Taxonomy
  • Administrative Actions Logging
  • OneDrive API for SharePoint on-premises and Office 365
  • SharePoint Hybrid Auditing
  • OneDrive for Business modern experience

Feature Pack 2 získáte instalací záříjového CU (September 2017 CU), jehož je součástí.

SharePoint Framework (SPFx)

Více informací: Podpora SharePoint Framework pro SharePoint 2016

Pozor na verze:
V případě, že SharePoint Framework zvažujete použít i pro SharePoint Online je nutné použít aktuální verzi SharePoint Framework a to SharePoint Framework v.1.0.2. Tento rozdíl ve verzí SharePoint Framework je dán skutečností, že SharePoint Server 2016 a SharePoint Online mají rozdílný cyklus vydávání nových funkcí a vždy je nutné použít aktuální verzi SharePoint Framework pro daný produkt.

 


11 Komentářů

Komentáře