:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint Server 2016 (February 2019 CU)

Pro SharePoint Server 2016 byla vydána nová kumulativní aktualizace (February 2019 CU).
Tento CU obsahuje jak Feature Pack 2, který je součástí od zářijového CU (September 2017 CU), tak i předchozí Feature Pack 1.

SP Build:
16.0.4810.1000 (Language independent CU)

!! Tento CU obsahuje závažnou chybu viz: Kritická chyba v CU pro SharePoint Server 2016 (February 2019 CU)

SharePoint 2016 CU – KB články popisující CU:

 • KB 4462155 – February 2019 Update for SharePoint Server 2016 (language independent)
 • Tento CU neobsahuje aktualizaci jazykové závislých komponent pro SharePoint Server 2016 (language dependent)
 • Tento CU neobsahuje aktualizaci pro Office Online Server 2016

SharePoint Server 2016 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2016 (SharePoint 2016 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Feature Pack 2 obsahuje též všechny funkcionality z Feature Pack 1.

Vždy instalujte oba balíčky a to v pořadí:

 1. language independent (aktualizuje jazykové nezávislé komponenty)
 2. language dependent (aktualizuje jazykové závislé komponenty)

V případě jazykově závislých balíčku (language dependent) nezáleží jaký jazyk si ve výsledku vyberete, jelikož každý balíček obsahuje aktualizace pro všechny jazyky.

V případě, že na SharePoint Server 2016 farmu instalujete nový jazykový balíček, je nutné následně znova nainstalovat jazykové závislý balíček (language dependent).

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache a v případě Office Online Serveru musíte mít aktuální RTM verzi, viz.  Jak aktualizovat Office Online Server.

Obsažené opravy a vylepšení

Seznam oprav a vylepšení tohoto CU je soubor výňatků z oficiálních Microsoft KB článků v původním jazyce (EN).

SharePoint Server 2016

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2019-0594Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2019-0604, and Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2019-0668.

This security update contains the following improvement in SharePoint Server 2016:

 • This update makes improvements to enable the new Japanese era in SharePoint Server 2016 when it is available.

This security update contains fixes for the following nonsecurity issues in SharePoint Server 2016:

 • Assigned Badges icons are unexpectedly hidden in a discussions list, a Members list and the My Membership web part in a SharePoint community site.
 • When you try to add a SharePoint hosted app in a SharePoint Online site, the app is not displayed on the App from your organization page.
 • When you run a search query, the alternate access mapping function is always called. This call is expensive and may lead to a high CPU load on the server.
 • When you run a search query by using the REST interface that contains the SortList query parameter, the query may fail with a SearchServiceException exception because the SortList parameter is case-sensitive.

Project Server 2016

This security update contains the following improvement in Project Server 2016:

 • This update adds support in the client-side object model (CSOM) for setting the EnterpriseProjectType of a project by using the REpresentational State Transfer (REST) Application Programming Interface (API)..


Komentáře