:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint Server 2016 (October 2018 CU)

Pro SharePoint Server 2016 byla vydána nová kumulativní aktualizace (October 2018 CU).
Tento CU obsahuje jak Feature Pack 2, který je součástí od zářijového CU (September 2017 CU), tak i předchozí Feature Pack 1.

SP Build:
16.0.4756.1000 (Language independent CU)
16.0.4756.1001 (Language dependent CU)

SharePoint 2016 CU – KB články popisující CU:

 • KB 4461447 – October 2018 Update for SharePoint Server 2016 (language independent)
 • KB 4092463 – October 2018 Update for SharePoint Server 2016 (language dependent)
 • Tento CU neobsahuje aktualizaci pro Office Online Server 2016

SharePoint Server 2016 CU – Odkaz ke stažení CU:

 

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2016 (SharePoint 2016 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Feature Pack 2 obsahuje též všechny funkcionality z Feature Pack 1.

Vždy instalujte oba balíčky a to v pořadí:

 1. language independent (aktualizuje jazykové nezávislé komponenty)
 2. language dependent (aktualizuje jazykové závislé komponenty)

V případě jazykově závislých balíčku (language dependent) nezáleží jaký jazyk si ve výsledku vyberete, jelikož každý balíček obsahuje aktualizace pro všechny jazyky.

V případě, že na SharePoint Server 2016 farmu instalujete nový jazykový balíček, je nutné následně znova nainstalovat jazykové závislý balíček (language dependent).

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache a v případě Office Online Serveru musíte mít aktuální RTM verzi, viz.  Jak aktualizovat Office Online Server.

Obsažené opravy a vylepšení

Seznam oprav a vylepšení tohoto CU je soubor výňatků z oficiálních Microsoft KB článků v původním jazyce (EN).

SharePoint Server 2016

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8480Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8488Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8498, and Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8518.

This security update contains improvements and fixes for the following nonsecurity issues for SharePoint Server 2016:

 • When you open the Office 365 OneDrive site from on-premises SharePoint Server 2016 environment, the Top Navigation bar is not displayed correctly.
 • If a site collection is configured to use the Security Assertions Markup Language (SAML) Claims provider for the authentication and a SAML account is specified as the site collection administrator, the SAML account can’t be added as an administrator of the term store via Central Administration.
 • When you click a document URL in the contents of the version of a document in the Document Set, the document isn’t displayed, and you see a HTTP 404 error page. This issue occurs when the URL of the site collection contains a space or other supported special character.
 • This update adds the ability to search content of an Office365 Private Group from the on-premises search center in a hybrid search.
 • When you add or remove reusable content under „Site Contents“ in a Wiki subsite, checking or unchecking the Show in drop-down menu check box does not affect whether the reusable content is shown in the drop-down menu.
 • This update improves the reliability of copying files and folders inside a document library in highly concurrent scenarios.
 • When you click the Cancel button in the Content Approval page, nothing happens.
 • This update addresses some intermittent performance issues.

This update improves the Dutch translation of the error message that’s displayed when you follow a document.

Project Server 2016

This security update contains improvements and fixes for the following nonsecurity issues for Project Server 2016:

 • This update adds support for cost resources in the Client-Side Object Model (CSOM) in Project Server 2016. Now, you can create or get a cost resource through CSOM.
 • This update adds the ability to set the LookupAllowMultiSelect property on the CustomField class in the Client-Side Object Model (CSOM).
 • This update adds support for the HyperlinkURL and HyperlinkName properties to the EnterpriseResource class in the Client-Side Object Model (CSOM).
 • This update adds a IsLeafOnly property to the CustomField class in the Client-Side Object Model (CSOM). Through this property, you can get or set a value that indicates whether the custom field value must be a leaf node in the lookup table.
 • The data of an inactive resource assignment incorrectly affects availability on Capacity Planning reports.

Komentáře