:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint Server 2019 (May 2019 CU)

Pro SharePoint Server 2019 byla vydána nová kumulativní aktualizace (May 2019 CU).

SP Build:
16.0.10345.12101 (Language independent CU)

SharePoint 2016 CU – KB články popisující CU:

  • KB 4464556 – May 2019 Update for SharePoint Server 2019 (language independent)
  • Tento CU neobsahuje aktualizaci jazykově závyslých komponent SharePoint Server 2019
  • KB 4462169 – May 2019 Update for Office Online Server

SharePoint Server 2016 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2016 (SharePoint 2019 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Vždy instalujte oba balíčky a to v pořadí:

  1. language independent (aktualizuje jazykové nezávislé komponenty)
  2. language dependent (aktualizuje jazykové závislé komponenty)

V případě jazykově závislých balíčku (language dependent) nezáleží jaký jazyk si ve výsledku vyberete, jelikož každý balíček obsahuje aktualizace pro všechny jazyky.

V případě, že na SharePoint Server 2019 farmu instalujete nový jazykový balíček, je nutné následně znova nainstalovat jazykové závislý balíček (language dependent).

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache a v případě Office Online Serveru musíte mít aktuální RTM verzi, viz.  Jak aktualizovat Office Online Server.

Obsažené opravy a vylepšení

Seznam oprav a vylepšení tohoto CU je soubor výňatků z oficiálních Microsoft KB článků v původním jazyce (EN).

SharePoint Server 2019

This security update resolves an elevation of privilege vulnerability exists when Microsoft SharePoint Server does not properly sanitize a specially crafted web request to an affected SharePoint server. To learn more about the vulnerability, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2019-0957 and Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2019-0958.

Contains the following improvements:

  • Adds the GraphicalIndicator property to the CustomField class in the Client-Side Object Model (CSOM). You can now set and get a Graphical Indicator for a custom field.
  • Improves SharePoint web part compatibility when the aspnet:UseTaskFriendlySynchronizationContext setting is set to true.
  • When you run the Farm Configuration Wizard, the Access Service applications „Access Services 2010“ and „Access Services“ will now be unchecked by default. You can create these service applications by selecting these check boxes while running the Farm Configuration Wizard.
Contains fixes for the following nonsecurity issues:

Project Server 2019

Contains the following improvements:

  • Adds support for the new Japanese era in the timeline portion of the Project Summary web part in Project 2019.

Office Online Server

This security update resolves a remote code execution vulnerability that exists in Microsoft Word software if the program fails to correctly handle objects in memory. To learn more about the vulnerability, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2019-0953.

This security update contains a fix for the following nonsecurity issue:

  • Some PDF files that are created by using AutoCAD can’t be opened in Office Online Server.

Komentáře