:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2013 (May 2019 CU)

Pro SharePoint 2013 byla vydána nová kumulativní aktualizace (May 2018 CU)
Tento CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2013.

SP Build: 15.0.5137.1000

Tento CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP1 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2013 vydaných od aktualizace SP1. CU neobsahuje samotný SP1, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

Vzhledem k velikosti samotné aktualizace je CU rozdělen do samostatných CAB souborů a jednoho spustitelného. Před spuštěním aktualizace, je nutné všechny tyto soubory předem stáhnout do jedné složky, ze které budete instalaci provádět.

SharePoint 2013 CU – KB články popisující CU:

  • KB 4464560 – SharePoint Foundation 2013 May 2019 CU
  • KB 4464563 – SharePoint Server 2013 May 2019 CU
  • KB 4464562 – Project Server 2013 May 2019 CU
  • Pro Office Web Apps Server 2013 nebyla s tímto CU vydána žádná aktualizace

SharePoint 2013 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2013 (SharePoint 2013 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP1.

Instalace může trvat až 5 hodin, proto doporučují si přečíst článek: Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013.

Pokud aktuální patch level vaší farmy je nižší než July 2015 CU, je nezbytné ihned po instalaci CU spustit PSCONFIG, který provede změnu schématu některých search databází. Více viz:
https://blogs.technet.microsoft.com/stefan_gossner/2015/07/15/important-psconfig-is-mandatory-for-july-2015-cu-for-sharepoint-2013

Na SharePoint 2013 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2013 již obsahuje:

  • CU SharePoint Server 2013
  • CU SharePoint Foundation 2013.

CU pro SharePoint Server 2013 již obsahuje:

  • CU SharePoint Foundation 2013

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache.

Obsažené opravy a vylepšení

Seznam oprav a vylepšení tohoto CU je soubor výňatků z oficiálních Microsoft KB článků v původním jazyce (EN).

SharePoint Foundation 2013

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see the following:

This security update contains a fix for the following nonsecurity issue:

  • The date on a task displays Heisei after it’s saved in the new Japanese era (Reiwa) on the My Tasks page.

SharePoint Server 2013

This update fixes the following issues:

  • When multiple SharePoint farms use the same extended zone and consume a published search service application, search queries from this extended zone don’t return results.
  • Users who are subsite members but not root site members can’t run search in subsites, after they trigger the search query button, they will get an access denied issue. This issue occurs after they install Description of the security update for SharePoint Enterprise Server 2013: December 11, 2018.

Komentáře