:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2013 (October 2018 CU)

Pro SharePoint 2013 byla vydána nová kumulativní aktualizace (October 2018 CU)
Tento CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2013.

SP Build: 15.0.5075.1000

Tento CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP1 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2013 vydaných od aktualizace SP1. CU neobsahuje samotný SP1, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

Vzhledem k velikosti samotné aktualizace je CU rozdělen do samostatných CAB souborů a jednoho spustitelného. Před spuštěním aktualizace, je nutné všechny tyto soubory předem stáhnout do jedné složky, ze které budete instalaci provádět.

SharePoint 2013 CU – KB články popisující CU:

  • KB 4461455 – SharePoint Foundation 2013 October 2018 CU
  • KB 4461458 – SharePoint Server 2013 October 2018 CU
  • KB 4461456 – Project Server 2013 October 2018 CU
  • Tento CU neobsahuje aktualizaci pro Office Web Apps Server 2013

SharePoint 2013 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2013 (SharePoint 2013 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP1.

Instalace může trvat až 5 hodin, proto doporučují si přečíst článek: Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013.

Pokud aktuální patch level vaší farmy je nižší než July 2015 CU, je nezbytné ihned po instalaci CU spustit PSCONFIG, který provede změnu schématu některých search databází. Více viz:
https://blogs.technet.microsoft.com/stefan_gossner/2015/07/15/important-psconfig-is-mandatory-for-july-2015-cu-for-sharepoint-2013

Na SharePoint 2013 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2013 již obsahuje:

  • CU SharePoint Server 2013
  • CU SharePoint Foundation 2013.

CU pro SharePoint Server 2013 již obsahuje:

  • CU SharePoint Foundation 2013

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache.

Obsažené opravy a vylepšení

Seznam oprav a vylepšení tohoto CU je soubor výňatků z oficiálních Microsoft KB článků v původním jazyce (EN).

SharePoint Foundation 2013

This update fixes the following issue:

When you click a document URL in the contents of the version of a document under the Document Set, the document isn’t displayed and you see an HTTP 404 error page. This issue occurs when the URL of the site collection contains a space.

SharePoint Server 2013

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8480Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8488Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8498, and Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8518.

This security update contains improvements and fixes for the following nonsecurity issues:

  • Assume that you type @ to mention someone in a post in Discussion, and the user is verified successfully. When you press the space key, the location of the cursor in the post is not set correctly.
  • When you click a document URL in the contents of the version of a document in the Document Set, the document isn’t displayed, and you see a HTTP 404 error page. This issue occurs when the URL of the site collection contains a space.
  • This update adds the ability to search content of an Office365 Private Group from the on-premises search center in a hybrid search.

Komentáře