:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2013 (July 2018 CU)

Pro SharePoint 2013 byla vydána nová kumulativní aktualizace (July 2018 CU)
Tento CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2013.

SP Build: 15.0.5049.1001

Tento CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP1 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2013 vydaných od aktualizace SP1. CU neobsahuje samotný SP1, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

Vzhledem k velikosti samotné aktualizace je CU rozdělen do samostatných CAB souborů a jednoho spustitelného. Před spuštěním aktualizace, je nutné všechny tyto soubory předem stáhnout do jedné složky, ze které budete instalaci provádět.

SharePoint 2013 CU download files

SharePoint 2013 CU – KB články popisující CU:

 • KB 4022239 – SharePoint Foundation 2013 July 2018 CU
 • KB 4022241 – SharePoint Server 2013 July 2018 CU
 • KB 4022240 – Project Server 2013 July 2018 CU
 • Tento CU neobsahuje aktualizaci pro Office Web Apps Server 2013

SharePoint 2013 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2013 (SharePoint 2013 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP1.

Instalace může trvat až 5 hodin, proto doporučují si přečíst článek: Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013.

Pokud aktuální patch level vaší farmy je nižší než July 2015 CU, je nezbytné ihned po instalaci CU spustit PSCONFIG, který provede změnu schématu některých search databází. Více viz:
https://blogs.technet.microsoft.com/stefan_gossner/2015/07/15/important-psconfig-is-mandatory-for-july-2015-cu-for-sharepoint-2013

Na SharePoint 2013 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Server 2013
 • CU SharePoint Foundation 2013.

CU pro SharePoint Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Foundation 2013

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache.

Obsažené opravy a vylepšení

Součástí tohoto CU jsou následující opravy a vylepšení.

SharePoint Foundation 2013

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8299 and Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8300.

This security update contains fix for the following nonsecurity issue:

Assume that you use the content editor web part (CEWP) to enter an incorrectly spelled word on a SharePoint page. When you publish the page, the incorrectly spelled word is not underlined, and some letters are deleted.

SharePoint Server 2013

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8300Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8323, and Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8299.

This security update contains improvements and fixes for the following nonsecurity issues:

 • Assume that you use the content editor web part (CEWP) to enter an incorrectly spelled word on a SharePoint page. When you publish the page, the incorrectly spelled word is not underlined, and some letters are deleted.
 • This update supports current culture number separators for numeric refiners.
 • This update provides a translation update for certain search query strings.

Project Server 2013

This update fixes the following issues:

 • Local custom date type fields that have a formula and have the Calculation for task and group summary rows option set to minimum or maximum are not rolled up correctly to summary tasks when you update a project in Project Web App.
 • The ReadStatusTimephasedData API is not available for users who have the Status Broker permission. Therefore, they cannot get the timesheet time-phased related data.
 • When you assign a resource to an unassigned task and publish the task in Project 2013, the newly created assignment does not properly update the AssignmentResourceType, AssignmentType, ResourceUID, and ResourceOwnerUID fields in the MSP_EpmAssignment table in the reporting database. Additionally, the expected time-phased data for the assignment in the MSP_EpmAssignmentByDay table is not found. This issue occurs after you install March 6, 2018, update for Project 2013 (KB4018292).
 • A custom event receiver that’s associated with timesheets generates an error in Project Server in Windows Server 2012 R2. When you create a timesheet, you receive the following error message:

  Timesheet

  This Web Part was unable to load.

  Information that may be useful in solving this problem was written to the Unified Logging Service (ULS) log on the Project Web App with the following ID: IDNumber

  For more information, contact your Project Web App administrator.


Komentáře