:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2013 (June 2018 CU)

Pro SharePoint 2013 byla vydána nová kumulativní aktualizace (June 2018 CU)
Tento CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2013.

SP Build: 15.0.5041.1000

Tento CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP1 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2013 vydaných od aktualizace SP1. CU neobsahuje samotný SP1, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

Vzhledem k velikosti samotné aktualizace je CU rozdělen do samostatných CAB souborů a jednoho spustitelného. Před spuštěním aktualizace, je nutné všechny tyto soubory předem stáhnout do jedné složky, ze které budete instalaci provádět.

SharePoint 2013 CU download files

SharePoint 2013 CU – KB články popisující CU:

 • KB 4022184 – SharePoint Foundation 2013 June 2018 CU
 • KB 4022187 – SharePoint Server 2013 June 2018 CU
 • KB 4022185 – Project Server 2013 June 2018 CU
 • KB 4022183 – Office Web Apps Server 2013 in June 2018 CU

SharePoint 2013 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2013 (SharePoint 2013 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP1.

Instalace může trvat až 5 hodin, proto doporučují si přečíst článek: Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013.

Pokud aktuální patch level vaší farmy je nižší než July 2015 CU, je nezbytné ihned po instalaci CU spustit PSCONFIG, který provede změnu schématu některých search databází. Více viz:
https://blogs.technet.microsoft.com/stefan_gossner/2015/07/15/important-psconfig-is-mandatory-for-july-2015-cu-for-sharepoint-2013

Na SharePoint 2013 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Server 2013
 • CU SharePoint Foundation 2013.

CU pro SharePoint Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Foundation 2013

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache.

Obsažené opravy a vylepšení

Součástí tohoto CU jsou následující opravy a vylepšení.

SharePoint Foundation 2013

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8252.

This security update contains improvements and fixes for the following nonsecurity issues:

 • When an item is deleted from the usage analytics caches, the item is now also deleted from the analytics reporting database.
 • This update fixes the following three issues that concern the SharePoint Properties Panel:
  • When you save a SharePoint properties panel with required properties for the first time, you cannot find the properties.
  • The DateTime format is assumed to MM/DD/YY.
  • The lookup type is set to nil when the label is selected.

SharePoint Server 2013

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures ADV180015.

This update fixes the following issues:

 • When you run a full synchronization in the User Profile Service Application, user profile synchronization cannot synchronize values for Business Connectivity Services (BCS) custom user profile properties (multivalued).
 • When you try to synchronize a custom time zone from a Business Data Connectivity (BDC) database to a User Profile Application (UPA) database, you receive the System.InvalidOperationException exception.
 • When SharePoint Server 2013 consumes search from Microsoft Office 365 (hybrid search with SharePoint Server 2013 and Office 365), private groups are not returned.
 • During a high query load, search may leak flow handles. When all flow handles are consumed, you receive the „Something went wrong“ error instead of the query result.

Project Server 2013

This update fixes the following issue:

Even if a user never touches or owns an assignment, the Status Update History page shows the assignment is updated by the user. For example, the status history in the approval center shows that a status manager approved an assignment even if the status manager did not approve.

Office Web Apps Server 2013

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8247.


Komentáře