:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2013 (March 2018 CU)

Pro SharePoint 2013 byla vydána nová kumulativní aktualizace (March 2018 CU)
Tento CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2013.

SP Build: ​15.0.5015.1002

Tento CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP1 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2013 vydaných od aktualizace SP1. CU neobsahuje samotný SP1, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

Vzhledem k velikosti samotné aktualizace je CU rozdělen do samostatných CAB souborů a jednoho spustitelného. Před spuštěním aktualizace, je nutné všechny tyto soubory předem stáhnout do jedné složky, ze které budete instalaci provádět.

SharePoint 2013 CU download files

SharePoint 2013 CU – KB články popisující CU:

 • KB 4018299 – SharePoint Foundation 2013 March 2018 CU
 • KB 4018302 – SharePoint Server 2013 March 2018 CU
 • KB 4018301 – Project Server 2013 March 2018 CU
 • KB 4011692 – Office Web Apps Server 2013 in March 2018 CU

SharePoint 2013 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2013 (SharePoint 2013 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP1.

Instalace může trvat až 5 hodin, proto doporučují si přečíst článek: Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013.

Pokud aktuální patch level vaší farmy je nižší než July 2015 CU, je nezbytné ihned po instalaci CU spustit PSCONFIG, který provede změnu schématu některých search databází. Více viz:
https://blogs.technet.microsoft.com/stefan_gossner/2015/07/15/important-psconfig-is-mandatory-for-july-2015-cu-for-sharepoint-2013

Na SharePoint 2013 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Server 2013
 • CU SharePoint Foundation 2013.

CU pro SharePoint Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Foundation 2013

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache.

Obsažené opravy a vylepšení

Součástí tohoto CU jsou následující opravy a vylepšení.

SharePoint Foundation 2013

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-0947.

This security update contains improvements and fixes for the following nonsecurity issues:

 • Duplicate audit view events are generated when you click on a page from Library view.
 • If you are a mobile devices read-only user, you receive an “Access Denied” error message when you access certain features that use third-party scripts.
 • This update addresses an issue that occurs when you set more than 10 indexes on a list and those indexes include a combination of text and non-text based fields.

SharePoint Server 2013

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-0919 and Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-0922.

This update fixes the following issue:

For files that contain special characters in the worksheet names, you may experience file corruption issue on roundtrip across some locales. Additionally, you may receive the following error message:

Excel found unreadable content in ‚FileName‚. Do you want to recover the contents of this workbook? If you trust the source of this workbook, click Yes.

This security update fixes for the following nonsecurity issues:

 • You cannot access a User Profile service application that’s hosted on a SharePoint Server 2016 farm from a SharePoint Server 2013 farm.

This security update also contains the following improvements:

 • Provides translation for the setting search loading behavior UI in SharePoint Server 2013.
 • Corrects the translation when you follow Hash Tag in the German version of SharePoint Server 2013.
 • Improves the indexing compatibility for some malformed PDF files.

Project Server 2013

This security update contains improvements and fixes for the following nonsecurity issues.

 • Consider the following scenario:
  • You have a Project Web App (PWA) site and Project Server 2013 in your organization.
  • You log in to the PWA instance, and then you create an enterprise custom field for the resource entity and another enterprise custom field for the project entity.
  • You start Project Professional 2013 and connect to Project Server 2013, add a resource, and set a value to its custom field.
  • You save the project and check it in.
  • In PWA, you locate the Project Center, drill into the project, and select a Project Details Page (PDP) if you have not already selected one.
  • You make a change to the project custom field and then save the project from the PDP.
  • In Project Professional 2013, you open the project and view the custom field value.

  In this situation, the value of the resource custom field is missing.

 • The Manage Queue page may not to be loaded if there is a duplicate Reporting (Project Publish) job. In addition, you may receive the following error message:

  Error System.ArgumentException: An item with the same key has already been added.

Office Web Apps Server 2013

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-0919 and Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-0922.


Komentáře