:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2013 (January 2018 CU)

Pro SharePoint 2013 byla vydána nová kumulativní aktualizace (January 2018 CU)
Tento CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2013.

SP Build: 15.0.4997.1000

Tento CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP1 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2013 vydaných od aktualizace SP1. CU neobsahuje samotný SP1, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

Vzhledem k velikosti samotné aktualizace je CU rozdělen do samostatných CAB souborů a jednoho spustitelného. Před spuštěním aktualizace, je nutné všechny tyto soubory předem stáhnout do jedné složky, ze které budete instalaci provádět.

SharePoint 2013 CU download files

SharePoint 2013 CU – KB články popisující CU:

 • KB 4011649 – SharePoint Foundation 2013 January 2018 CU
 • KB 4011652 – SharePoint Server 2013 January 2018 CU
 • KB 4011650 – Project Server 2013 January 2018 CU
 • KB 4011648 – Office Web Apps Server 2013 January 2018 CU

SharePoint 2013 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2013 (SharePoint 2013 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP1.

Instalace může trvat až 5 hodin, proto doporučují si přečíst článek: Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013.

Pokud aktuální patch level vaší farmy je nižší než July 2015 CU, je nezbytné ihned po instalaci CU spustit PSCONFIG, který provede změnu schématu některých search databází. Více viz:
https://blogs.technet.microsoft.com/stefan_gossner/2015/07/15/important-psconfig-is-mandatory-for-july-2015-cu-for-sharepoint-2013

Na SharePoint 2013 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Server 2013
 • CU SharePoint Foundation 2013.

CU pro SharePoint Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Foundation 2013

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache.

Obsažené opravy a vylepšení

Součástí tohoto CU jsou následující opravy a vylepšení.

SharePoint Foundation 2013

This security update contains improvements and fixes for the following nonsecurity issues:

 • When you use some custom claims providers, you encounter an exception during the token update.
 • You cannot load EditForm.aspx pages if you use a custom master page that contains allow framing web parts. You also receive the following error message:
 • You may experience data loss when you coauthor Microsoft Word, Excel, or PowerPoint documents. This issue occurs because of a winning strategy that your changes are override by other people who saves the documents last time.
 • When you change the view of an announcement list from current view to summary view, you might receive one of the following error messages:
 • When you add a user to a Microsoft SharePoint group, SharePoint adds the user to „Members“ group instead of the group you selected.

SharePoint Server 2013

This update fixes the following issues:

 • Assume that you don’t select any options under Display Settings. When you try to upload a new profile picture, the upload picture dialog box may not function correctly.
 • When the User Profile Synchronization service is restarted, the mapping for the Preferred Name property is cleared.
 • The rich text fields in an InfoPath form lose their formatting when you promote a form property to a SharePoint Library property.

This update also improves the translation for the Find a file search box in the Catalan version of SharePoint 2013.

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-0799.

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-0797.

Project Server 2013

This update fixes the following issue:

 • Consider the following scenario:
  • You go to the Delete Enterprise Objects page and then select timesheets.
  • You select a date range.
  • You click the Delete button.

  In this scenario, the process starts, but later you see an error message that resembles the following:

  Sorry, something went wrong

  An unexpected error has occurred.

  Technical Details

  Troubleshoot issues with Microsoft SharePoint Foundation.

  Correlation ID: 0xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

  Date and Time: <Date> <Time>

  Additionally, when you view the queue jobs, you find that they have not completed. This problem can occur if there are thousands of timesheets and hundreds of reporting periods.

Office Web Apps Server 2013

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-0797.


Komentáře