:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2013 (November 2017 CU)

Pro SharePoint 2013 byla vydána nová kumulativní aktualizace (November 2017 CU)
Tento CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2013.

SP Build: ​15.0.4981.1002 

Tento CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP1 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2013 vydaných od aktualizace SP1. CU neobsahuje samotný SP1, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

Vzhledem k velikosti samotné aktualizace je CU rozdělen do samostatných CAB souborů a jednoho spustitelného. Před spuštěním aktualizace, je nutné všechny tyto soubory předem stáhnout do jedné složky, ze které budete instalaci provádět.

SharePoint 2013 CU download files

SharePoint 2013 CU – KB články popisující CU:

 • KB 4011248 – SharePoint Foundation 2013 November 2017 CU
 • KB 4011251 – SharePoint Server 2013 November 2017 CU
 • KB 4011249 – Project Server 2013 November 2017 CU
 • KB 4011247 – Office Web Apps Server 2013 November 2017 CU

SharePoint 2013 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2013 (SharePoint 2013 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP1.

Instalace může trvat až 5 hodin, proto doporučují si přečíst článek: Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013.

Pokud aktuální patch level vaší farmy je nižší než July 2015 CU, je nezbytné ihned po instalaci CU spustit PSCONFIG, který provede změnu schématu některých search databází. Více viz:
https://blogs.technet.microsoft.com/stefan_gossner/2015/07/15/important-psconfig-is-mandatory-for-july-2015-cu-for-sharepoint-2013

Na SharePoint 2013 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Server 2013
 • CU SharePoint Foundation 2013.

CU pro SharePoint Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Foundation 2013

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache.

Obsažené opravy a vylepšení

Součástí tohoto CU jsou následující opravy a vylepšení.

SharePoint Foundation 2013

This update fixes the following issues:

 • After you install the October 10, 2017, cumulative update for SharePoint Enterprise Server 2013 (KB4011177), you cannot create sites in SharePoint Server 2013 if there’s no User Profile service application configured.
 • Web Part Adder panels and panels entries are not accessible for a screen reader. This update improves the accessibility for Web Part Adder.
 • If a SharePoint calendar list is connected to an Exchange calendar and the Exchange hardening mode is turned on, the calendar in SharePoint stops working.
 • A screen reader displays the label of an Edit Control Block (ECB) shortcut menu as „Undefined Open Menu“ instead of „<Item Title or Name> Open Menu„.
 • The long non-US-ASCII filenames are truncated after you download the file from SharePoint.
 • The Email a Link function on the ribbon produces an incorrect URL in the email body. This issue occurs after you install the update KB3191914 for a SharePoint 2013 farm.
 • When you try to insert a reusable content into a page and navigate into a folder in the reusable content UI, the UI only refreshes but doesn’t navigate to anywhere.
 • If you open and make some changes to a document from SharePoint Server 2013 by using Office Online Server, the changes aren’t saved.
 • When you access a term and the Term-Driven Page with Friendly URLs option is checked in SharePoint, you receive a “Page Not Found” error if the URL contains an ampersand (&) character.
 • Assume that you have Microsoft Office Web Apps Server 2013 installed. In the on-premises version of Microsoft Office Word Online 2013 and Microsoft Office PowerPoint Online 2013, decimal values are truncated unexpectedly in a chart axis or data label.

This update also has the following improvements:

SharePoint Server 2013

 • Pages in a structured navigation are sorted incorrectly when you use automatic sorting.
 • Some files (.docx) that are indexed by search and parsed by using IFilters are not searchable or discoverable. This issue occurs because tab characters are ignored, and texts are concatenated without proper spaces between them.
 • When you create a search alert on a SharePoint site that’s not a search center, the GO TO SEARCH RESULT link in the alert email is broken, and you receive the following error message:
  Page not found – The page your’re looking for doesn’t exist
 • A word typo for the German version of SharePoint Server 2013.
 • This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures ADV170020.

Project Server 2013

 • Assume that you have Office Web Apps Server 2013 installed. In the on-premises version of Microsoft Word Online and Microsoft PowerPoint Online, decimal values are truncated in a chart axis or data label.
 • After you change the SharePoint farm authentication realm, Project Server workflows stop progressing and go into suspended mode.
 • If you don’t have permission to approve a timesheet, the browse button in the Confirm Approval dialog displays the following message:

  <%<%$Resource:PWA.ADMIN_ADDMODIFYUSER_BROWSE%>> 

 • If the previous publish failed, the publish of the master project is blocked.

Web Apps Server 2013

 • This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures ADV170020.
 • Assume that you have Office Web Apps Server 2013 installed. In the on-premises version of Microsoft Word Online and Microsoft PowerPoint Online, decimal values are truncated in a chart axis or data label.

Komentáře