:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2013 (October 2017 CU)

Pro SharePoint 2013 byla vydána nová kumulativní aktualizace (October 2017 CU)
Tento CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2013.

SP Build: ​15.0.4971.1001 

Tento CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP1 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2013 vydaných od aktualizace SP1. CU neobsahuje samotný SP1, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

Vzhledem k velikosti samotné aktualizace je CU rozdělen do samostatných CAB souborů a jednoho spustitelného. Před spuštěním aktualizace, je nutné všechny tyto soubory předem stáhnout do jedné složky, ze které budete instalaci provádět.

SharePoint 2013 CU download files

SharePoint 2013 CU – KB články popisující CU:

 • KB 4011173 – SharePoint Foundation 2013 October 2017 CU
 • KB 4011177 – SharePoint Server 2013 October 2017 CU
 • KB 4011175 – SharePoint Server 2013 with Project Server October 2017 CU
 • KB 4011231 – Office Web Apps Server 2013 October 2017 CU

SharePoint 2013 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2013 (SharePoint 2013 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP1.

Instalace může trvat až 5 hodin, proto doporučují si přečíst článek: Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013.

Pokud aktuální patch level vaší farmy je nižší než July 2015 CU, je nezbytné ihned po instalaci CU spustit PSCONFIG, který provede změnu schématu některých search databází. Více viz:
https://blogs.technet.microsoft.com/stefan_gossner/2015/07/15/important-psconfig-is-mandatory-for-july-2015-cu-for-sharepoint-2013

Na SharePoint 2013 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Server 2013
 • CU SharePoint Foundation 2013.

CU pro SharePoint Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Foundation 2013

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache.

Obsažené opravy a vylepšení

Součástí tohoto CU jsou následující opravy a vylepšení.

SharePoint Foundation 2013

 • When you view a list that has more than 1,000 uniquely-secured items, you receive the 0x80131904 exception if there’s a combination of moderation, minor versions, and nondefault draft visibility settings. Meanwhile, the ULS logs display the following information: SharePoint Foundation Database 5586 Critical Unknown SQL Exception 1087 occurred.
 • A permission issue may make you unable to access a content type hub after the Hybrid Content Type feature is enabled.
 • Add the OneDrive default to cloud feature in hybrid scenarios. After the feature is enabled, you will be redirected to the SharePoint Online OneDrive site when there is any request for the onPrem my site (for example, access SharePoint OneDrive site).
 • When Remote Blob Storage (RBS) is enabled, you may be unable to finish downloading a file because of SQL connection pool exhaustion.
 • Add term check logic to prevent an odd term that blocks the hybrid taxonomy replication timer jobs.
 • Improve the export of versioned list items that are part of a list that has IRM enabled.
 • This update translates some terms in multiple languages to make sure that the meaning is accurate.
 • This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2017-11820.

SharePoint Server 2013

 • Assume that the administrator is changing the settings of a user profile on the central administration page. After the administrator saves and then reopens the profile, the First day of week and First week of year properties are shifted by one count unexpectedly.
 • Improves opaque compound word breaking for the Thai language.
 • This security update resolves a vulnerability in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about the vulnerability, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2017-11826.

Project Server 2013

 • This update improves the translation of the Task Mode setting name for the Spanish version of Project Server 2013.

Web Apps Server 2013


Komentáře