:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2013 (September 2017 CU)

Pro SharePoint 2013 byla vydána nová kumulativní aktualizace (September 2017 CU)
Tento CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2013.

SP Build: ​15.0.4963.1001

Tento CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP1 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2013 vydaných od aktualizace SP1. CU neobsahuje samotný SP1, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

Vzhledem k velikosti samotné aktualizace je CU rozdělen do samostatných CAB souborů a jednoho spustitelného. Před spuštěním aktualizace, je nutné všechny tyto soubory předem stáhnout do jedné složky, ze které budete instalaci provádět.

SharePoint 2013 CU download files

SharePoint 2013 CU – KB články popisující CU:

 • KB 4011132 – SharePoint Foundation 2013 September 2017 CU
 • KB 4011116 – SharePoint Server 2013 September 2017 CU
 • KB 4011115 – SharePoint Server 2013 with Project Server September 2017 CU
 • Tento CU neobsahuje aktualizaci pro Office Web Apps Server 2013

SharePoint 2013 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2013 (SharePoint 2013 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP1.

Instalace může trvat až 5 hodin, proto doporučují si přečíst článek: Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013.

Pokud aktuální patch level vaší farmy je nižší než July 2015 CU, je nezbytné ihned po instalaci CU spustit PSCONFIG, který provede změnu schématu některých search databází. Více viz:
https://blogs.technet.microsoft.com/stefan_gossner/2015/07/15/important-psconfig-is-mandatory-for-july-2015-cu-for-sharepoint-2013

Na SharePoint 2013 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Server 2013
 • CU SharePoint Foundation 2013.

CU pro SharePoint Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Foundation 2013

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache.

Obsažené opravy a vylepšení

Součástí tohoto CU jsou následující opravy a vylepšení.

SharePoint Foundation 2013

 • Improve screen reader accessibility behavior for Person/Group fields on the NewForm.aspx and EditForm.aspx pages.
 • FBA groups are incorrectly created with leading or trailing spaces if those spaces were present in the input in the people picker.
 • When you use a property restriction that has an equals sign for an in-place search, all results are returned unexpectedly.
 • When you open a calendar in Quick Edit mode and try to edit the end time of an event, you receive the following error message: Invalid data has been used to update the list item.

SharePoint Server 2013

 • This update translates some terms in multiple languages to make sure that the meaning is accurate.
 • This update removes additional quotation marks from ALT texts for the Open Menu command to make sure that screen readers can read the command correctly.
 • This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2017-8742.
 • This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2017-8629.

Project Server 2013

 • After you submit a timesheet, the resource utilization calculation option of a resource plan is changed.

Komentáře