:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2013 (August 2017 CU)

Pro SharePoint 2013 byla vydána nová kumulativní aktualizace (August 2017 CU)
Tento CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2013.

SP Build: ​15.0.4953.1000

Tento CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP1 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2013 vydaných od aktualizace SP1. CU neobsahuje samotný SP1, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

Vzhledem k velikosti samotné aktualizace je CU rozdělen do samostatných CAB souborů a jednoho spustitelného. Před spuštěním aktualizace, je nutné všechny tyto soubory předem stáhnout do jedné složky, ze které budete instalaci provádět.

SharePoint 2013 CU download files

SharePoint 2013 CU – KB články popisující CU:

 • KB 4011073 – SharePoint Foundation 2013 August 2017 CU
 • KB 4011076 – SharePoint Server 2013 August 2017 CU
 • KB 4011074 – SharePoint Server 2013 with Project Server August 2017 CU
 • Pro Office Web Apps Server 2013 nebyla s tímto CU vydána žádná aktualizace

SharePoint 2013 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2013 (SharePoint 2013 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP1.

Instalace může trvat až 5 hodin, proto doporučují si přečíst článek: Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013.

Pokud aktuální patch level vaší farmy je nižší než July 2015 CU, je nezbytné ihned po instalaci CU spustit PSCONFIG, který provede změnu schématu některých search databází. Více viz:
https://blogs.technet.microsoft.com/stefan_gossner/2015/07/15/important-psconfig-is-mandatory-for-july-2015-cu-for-sharepoint-2013

Na SharePoint 2013 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Server 2013
 • CU SharePoint Foundation 2013.

CU pro SharePoint Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Foundation 2013

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache.

Obsažené opravy a vylepšení

Součástí tohoto CU jsou následující opravy a vylepšení.

SharePoint Foundation 2013

 • This update enables the hybrid content type for Black Forest tenants. More accurate user name mapper will be used in the hybrid content type migration.
 • This update adds a check box (Create Site Collections in SharePoint Online) in another self-service site creation page to enable hybrid self-service site creation.
 • This update improves the performance of the Variation List Propagation timer job after you update list items to a target source.
 • This update corrects a HTML heading structure issue in the Discussion Board views.
 • This update also fixes the following issues:
  • Deleted users are imported unexpectedly through a backup by using the SharePoint Content Migration APIs (previously known as the PRIME APIs), even if you have deleted the users from Active Directory.
  • The Name column in a Gantt view in a document library does not display the expected values.
  • Thestsadm setpropertycommand unexpectedly creates empty nodes under m_OleDbProviders. This causes intermittent high CPU.
  • Project view displays a failure in Edit mode if you enable the Custom Duration X setting in the Gantt Chart Format list.
  • The time for the iCal event is incorrect if you set the Time zone to Brasilia in the website’s Regional Setting.
  • When you edit a task and select Show More, the focus isn’t set on the first uncovered field as expected.
 • This update enables the hybrid content type for Black Forest tenants. More accurate user name mapper will be used in the hybrid content type migration.
 • Translates some terms in multiple languages to make sure that the meaning is accurate.
 • Translates the Open Menu link that JAWS uses to open the Edit Control Block (ECB) menu in a document library in multiple languages.

SharePoint Server 2013

 • This update enables the hybrid content type for Black Forest tenants. More accurate user name mapper will be used in the hybrid content type migration.
 • This update adds a checkbox (Create Site Collections in SharePoint Online) on another self-service site creation page to enable hybrid self-service site creation.
 • This update improves the translation accuracy for some terms in multiple languages versions of SharePoint Server 2013.
 • This update fixes the following issue:
  • Tenant users cannot crawl documents that contain invalid Unicode sequences by using hybrid search.

Project Server 2013

 • If you apply a filter that uses the Does not Contain filter test to a project that you are editing in Project Web App, tasks that have the filtered characters are still displayed.
 • Consider the following scenario:
  • You have a project-level custom field that’s defined.
  • A lookup table is associated with the custom field.
  • The lookup table allows multiple values to be selected.
  • You publish a project where multiple values are selected from the lookup table for the given custom field.

  In this situation, the report may show multiple copies of the same lookup table value.Consider the following scenario:

  • You have a local custom date field that’s defined by using a formula.
  • The formula rollup behavior is set to display either the minimum or maximum date value.
  • You edit a project in Project Web App and supply data into the fields that drive the formula in the local date field.

  In this situation, the date value does not roll up to related summary tasks.

 • When you try to rename a project that has a required project level custom field from Project Professional 2013, you may receive the following error message:

  Renaming project failed with error code hr = 0x80020009

 • When you try to rename a project to a name that contains the ampersand (&) character, you receive the following error message:

  Renaming project failed with error code hr = 0x80020009


Komentáře