:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2013 (July 2017 CU)

Pro SharePoint 2013 byla vydána nová kumulativní aktualizace (July 2017 CU)
Tento CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2013.

SP Build: ​15.0.4945.1000

Tento CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP1 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2013 vydaných od aktualizace SP1. CU neobsahuje samotný SP1, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

Vzhledem k velikosti samotné aktualizace je CU rozdělen do samostatných CAB souborů a jednoho spustitelného. Před spuštěním aktualizace, je nutné všechny tyto soubory předem stáhnout do jedné složky, ze které budete instalaci provádět.

SharePoint 2013 CU download files

SharePoint 2013 CU – KB články popisující CU:

 • KB 3213563 – SharePoint Foundation 2013 July 2017 CU
 • KB 3213569 – SharePoint Server 2013 July 2017 CU
 • KB 3213566 – SharePoint Server 2013 with Project Server July 2017 CU
 • Tento CU neobsahuje aktualizaci Office Web Apps Server 2013

SharePoint 2013 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2013 (SharePoint 2013 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP1.

Instalace může trvat až 5 hodin, proto doporučují si přečíst článek: Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013.

Pokud aktuální patch level vaší farmy je nižší než July 2015 CU, je nezbytné ihned po instalaci CU spustit PSCONFIG, který provede změnu schématu některých search databází. Více viz:
https://blogs.technet.microsoft.com/stefan_gossner/2015/07/15/important-psconfig-is-mandatory-for-july-2015-cu-for-sharepoint-2013

Na SharePoint 2013 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Server 2013
 • CU SharePoint Foundation 2013.

CU pro SharePoint Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Foundation 2013

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache.

Obsažené opravy a vylepšení

Součástí tohoto CU jsou následující opravy a vylepšení.

SharePoint Foundation 2013

 • If you delete an attached file of a list item and try to upload a file that has the same name, you receive the „A file with the name already exists“ error message.
 • When you press Alt+F7 by using JAWS to open the link list to see all links in a document library, each document in the library has an „Open Menu“ link to open the Edit Control Block (ECB) menu, and you cannot determine which document each link belongs to.
 • When you try to paste multiple lines of text from Excel to a multiline text field by using a datasheet view in Internet Explorer, you receive the following error message: The format of the clipboard data isn’t recognized.
 • When you press Alt + F7 by using JAWS to open the Link List to see all links in a document library, each document in the library has an “Open Menu” link to open the Edit Control Block (ECB) menu, and you cannot determine which document each link belongs to.
 • After an incremental profile synchronization, all mapped property values are lost if there’s an exception in WCF that supplements user profiles.

SharePoint Server 2013

 • Macros aren’t preserved when you convert a .docm file to a .doc file by using Word Automation Services.
 • This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2017-8501.

Project Server 2013

 • Sporadically, master or sub projects become usual projects.
 • A user cannot edit summary tasks lock field in the Project Center while using Project Web App.

Komentáře