:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2013 (May 2017 CU)

Pro SharePoint 2013 byla vydána nová kumulativní aktualizace (May 2017 CU)
Tento CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2013.

SP Build: ​15.0.4927.1001

Tento CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP1 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2013 vydaných od aktualizace SP1. CU neobsahuje samotný SP1, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

Vzhledem k velikosti samotné aktualizace je CU rozdělen do samostatných CAB souborů a jednoho spustitelného. Před spuštěním aktualizace, je nutné všechny tyto soubory předem stáhnout do jedné složky, ze které budete instalaci provádět.

SharePoint 2013 CU download files

SharePoint 2013 CU – KB články popisující CU:

 • KB 3191911 – SharePoint Foundation 2013 May 2017 CU
 • KB 3191913 – SharePoint Server 2013 May 2017 CU
 • KB 3191912 – SharePoint Server 2013 with Project Server May 2017 CU
 • KB 3191888 – Office Web Apps Server 2013 May 2017 CU

SharePoint 2013 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2013 (SharePoint 2013 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP1.

Instalace může trvat až 5 hodin, proto doporučují si přečíst článek: Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013.

Pokud aktuální patch level vaší farmy je nižší než July 2015 CU, je nezbytné ihned po instalaci CU spustit PSCONFIG, který provede změnu schématu některých search databází. Více viz:
https://blogs.technet.microsoft.com/stefan_gossner/2015/07/15/important-psconfig-is-mandatory-for-july-2015-cu-for-sharepoint-2013

Na SharePoint 2013 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Server 2013
 • CU SharePoint Foundation 2013.

CU pro SharePoint Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Foundation 2013

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache.

Obsažené opravy a vylepšení

Součástí tohoto CU jsou následující opravy a vylepšení.

SharePoint Foundation 2013

 • This cumulative update package includes cloud hybrid search capability to SharePoint Server 2013. Learn about cloud hybrid search for SharePoint.
 • This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2017-0255.
 • When you use a screen reader, it’s difficult to determine which attachment that you are deleting, because the delete link isn’t conceptually linked to the related attachment. Meanwhile, if you tab through the page, you may find that the delete link of the attachment is out of order.
 • Enables you to create site collections in SharePoint Online in a hybrid environment (the Hybrid Admin Site Collection Creation – Default to Cloud feature).
 • Improves the strings for the Hybrid Extranet Site Creation Default to Cloud feature.
 • Translates some terms in multiple languages to make sure that the meaning is accurate.
 • Updates flags for the ParentLink managed property to match the DocumentLink managed property.
 • Improves execution efficiency of the stored procedure for deleting Secure Store audits.
 • Improves word breaking for Thai language.
 • This security update fixes the following nonsecurity issues
 • You can’t restore a document of a document set to an earlier version if the document library contains more than 5,000 items.
 • After you delete an organization unit for an AD Import connection, the deleted organization unit is still shown as selected.
 • Notification emails that indicate that a page will expire contain an invalid link.
 • You can’t create more than 200 content deployment jobs in SharePoint Server 2013.
 • A screen reader reads out the term icons in a term hierarchy tree view.
 • After you delete a search center sub site, you can’t download search reports any more.

SharePoint Server 2013

Project Server 2013

 • Some summary resource assignment work or actual work values may have large negative numbers. This issue may cause the project publish process to fail.
 • When you create a project web app instance at the root, and then you create project sites under a different site collection, you can’t use the project details link in the project sites to return to the project. Instead, you may see an error message that resembles the following:
  – This page can’t be displayed
  – Make sure the web address http://projectdrilldown.aspx is correct.
  – Look for the page with your search engine.
  – Refresh the page in a few minutes.
 • Consider the following scenario:
  – In this scenario, tasks that should appear do not appear.
  – In project professional, you publish a project that contains a collapsed summary task.
  – You open the project in Project Web App, and then you edit the project.
  – You apply a filter to the project that sets criteria that should display tasks that are underneath the collapsed summary task.

Komentáře