:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2013 (April 2017 CU)

Pro SharePoint 2013 byla vydána nová kumulativní aktualizace (April 2017 CU)
Tato CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2013.

SP Build: 15.0.4919.1003

Tato CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP1 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2013 vydaných od aktualizace SP1. CU neobsahuje samotný SP1, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

Vzhledem k velikosti samotné aktualizace je CU rozdělen do samostatných CAB souborů a jednoho spustitelného. Před spuštěním aktualizace, je nutné všechny tyto soubory předem stáhnout do jedné složky, ze které budete instalaci provádět.

SharePoint 2013 CU download files

SharePoint 2013 CU – KB články popisující CU:

 • KB 3178727 – SharePoint Foundation 2013 April 2017 CU
 • KB 3178730 – SharePoint Server 2013 April 2017 CU
 • KB 3178728 – SharePoint Server 2013 with Project Server April 2017 CU
 • KB 3178725 – Office Web Apps Server 2013 April 2017 CU

SharePoint 2013 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2013 (SharePoint 2013 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP1.

Instalace může trvat až 5 hodin, proto doporučují si přečíst článek: Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013.

Pokud aktuální patch level vaší farmy je nižší než July 2015 CU, je nezbytné ihned po instalaci CU spustit PSCONFIG, který provede změnu schématu některých search databází. Více viz:
https://blogs.technet.microsoft.com/stefan_gossner/2015/07/15/important-psconfig-is-mandatory-for-july-2015-cu-for-sharepoint-2013

Na SharePoint 2013 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Server 2013
 • CU SharePoint Foundation 2013.

CU pro SharePoint Server 2013 již obsahuje:

 • CU SharePoint Foundation 2013

Nezapomínejte, že krom SharePoint je nutné mít aktualizovanou i službu Distributed Cache, viz. Jak správně aktualizovat Distributed Cache.

Obsažené opravy a vylepšení

Součástí tohoto CU jsou následující opravy a vylepšení.

SharePoint Foundation 2013

 • After you set work hours in the user profile, the calendar list does not display work hours as expected.
 • Assume that you access a calendar that’s set up to show the site member’s schedules. When you resolve a user other than yourself in the people picker, the Connect to Outlook ribbon button isn’t enabled.
 • A screen reader can’t identify the header of the Issues List column because there is no alternate text for it.
 • The date and time inputs of a date time field had incorrect labels in the edit form.
 • Hyperlink and Picture field controls are loosely associated with the column name. This causes difficult associating fields for screen reader users.
 • Storage metrics recalculation may fail.
 • After you install December 6, 2016, update for Project 2013 (KB3127978), DataForm web parts that use lists as data source can’t be displayed.
 • You can’t use Office Web Application to open a document in SharePoint Server 2013 if the document path contains a space.

SharePoint Server 2013

 • Query completions aren’t updated with new queries.
 • For remote SharePoint calls in hybrid, the query rewrite in the result source is added to the query for two times. This could lead to an unexpected recall for custom query rewrites.
 • Translates some terms in multiple languages to make sure that the meaning is accurate.

Project Server 2013

 • You have a required custom field with a lookup table and with a default value defined. When you create a project through a project detail page, the custom field isn’t pre-filled with the default value. Instead, you have to select a value from the dropdown manually.
 • Screen readers don’t identify that the Delegate Name and the User Name fields on the Add Delegation page are required.
 • On the Manage Queue Jobs page, the dates in the From and To in the Job History section don’t work as expected. For example, you may not be able to set a date in order to see jobs from previous days.

Komentáře