:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2010 (June 2019 CU)

Pro SharePoint  2010 byla vydána nová kumulativní aktualizace (June 2019 CU)
Tento CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2010

SP Build: 14.0.7234.5000

Tato CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP2 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2010 vydaných od aktualizace SP2. CU neobsahuje samotný SP2, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

SharePoint 2010 CU – KB články popisující CU:

  • Tento CU neobsahuje aktualizaci pro SharePoint Foundation 2010
  • KB 4475508 – SharePoint Server 2010 June 2019 CU
  • KB 4475507 – Project Server 2010 June 2019 CU

SharePoint 2010 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2010 (SharePoint 2010 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP2.

Na SharePoint 2010 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2010 již obsahuje:

  • CU SharePoint Server 2010
  • CU SharePoint Foundation 2010.

CU pro SharePoint Server 2010 již obsahuje:

  • CU SharePoint Foundation 2010

Obsažené opravy a vylepšení

Seznam oprav a vylepšení tohoto CU je soubor výňatků z oficiálních Microsoft KB článků v původním jazyce (EN).

SharePoint Server 2010

This security update resolves a cross-site–scripting (XSS) vulnerability that exists when Microsoft SharePoint Server does not correctly sanitize a specially crafted web request that’s made to an affected SharePoint server. To learn more about the vulnerability, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2019-1031.
 
This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2019-1034.
 

Project Server 2010

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2019-1033 and Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2019-1036.


Komentáře