:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2010 (June 2018 CU)

Pro SharePoint  2010 byla vydána nová kumulativní aktualizace (June 2018 CU)
Tento CU řeší opravu produktů SharePoint Server 2010 a Project Server 2010

SP Build: 14.0.7210.5000

Tato CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP2 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2010 vydaných od aktualizace SP2. CU neobsahuje samotný SP2, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

SharePoint 2010 CU – KB články popisující CU:

  • Tento CU neobsahuje aktualizaci pro SharePoint Foundation 2010
  • KB 4022204 – SharePoint Server 2010
  • KB 4022201 – Project Server 2010

SharePoint 2010 CU – Odkaz ke stažení CU:

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2010 (SharePoint 2010 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP2.

Na SharePoint 2010 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2010 již obsahuje:

  • CU SharePoint Server 2010
  • CU SharePoint Foundation 2010.

CU pro SharePoint Server 2010 již obsahuje:

  • CU SharePoint Foundation 2010

Obsažené opravy a vylepšení

Součástí tohoto CU jsou následující opravy a vylepšení.

SharePoint Server 2010

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures ADV180015.

Project Server 2010

This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office that could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Office file. To learn more about these vulnerabilities, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2018-8254.


Komentáře