:::: MENU ::::

Porovnání limitů pro SharePoint 2016 / 2013 / 2010

SharePoint Server 2016 je tu s námi již něco přes rok a co se limitů týče, tak nám zatím žádnou revoluci nepřinesl. Na druhou stranu, k některým změnám přeci jen došlo a hlavně jsou mezi námi zákazníci, kteří provozují svůj SharePoint ještě na verzi 2010 a možná i nižší. Proto mě napadlo udělat podrobnější porovnání jednotlivých limitů těchto verzí, tedy SharePoint 2010, 2013 a 2016.

Pokud vás zajímá pouze porovnání limitů verze SharePoint Server 2016 a 2013, rovnou vás ušetřím dalšího čtení. Prošel jsem všechny limity obou těchto verzí a změnily se pouze čtyři parametry, kde jeden je dle mého údivu vyšší u verze 2013 (věřím, že jde o chybu při kopírování textu) a druhý má úplně stejnou hodnotu, pouze s přídavkem „greater than“.

Konkrétně jde o:

Limit SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Site collections per farm 750,000 per farm (500,000 rooted with the Personal Sites template and 250,000 rooted with other sites types) 250,000 per site collection / 500,000 Personal Sites/ 250,000 other sites per farm. Supported
File size 2 GB 10 GB Boundary
List view threshold 5,000 greater than 5,000 Threshold
Indexed items 10 million per index partition 20 million per index partition Supported

Důvod je velice jednoduchý, SharePoint Server 2016 z velké části vychází z předchozí verze, a proto i limity má zcela srovnatelné. Na druhou stranu je potřeba říci, že SharePoint 2013 měl do SP1 nižší hodnoty některých limitů než je tomu teď, a tedy něco podobného se dá očekávat i v rámci SharePoint Server 2016.

Než přejdeme k samotné tabulce, vysvětleme si ještě, co to jsou typy limitů.

Každý limit může být trojího typu a to:

  • Boundary: Limit, který nelze překročit (by design)
  • Threshold: Limit, který lze v případě některých požadavků překročit
  • Supported: Limit, který byl definován dle testovaných hodnot

Podporované limity verze SharePoint 2016 / 2013 / 2010

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Web application  20 per farm  20 per farm Supported
Zone 5 per web application  5 per web application  5 per web application Boundary
Managed path for host-named site collections  20 per farm  20 per farm Supported
Managed path for path-based site collections 20 per web application  20 per web application  20 per web application Supported
Solution cache size 300 MB per web application  300 MB per web application  300 MB per web application Threshold

SharePoint server limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Application pools  10 per web server 10 per web server 10 per web server Threshold
Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Number of content databases 300 per Web application  500 per farm 500 per farm Supported
Content database size (general usage scenarios) 200 GB per content database 200 GB per content database 200 GB per content database Supported
Content database size (all usage scenarios) 4 TB per content database 4 TB per content database 4 TB per content database Supported
Content database size (document archive scenario) No explicit content database limit No explicit content database limit No explicit content database limit Supported
Content database items 60 million items including documents and list items 60 million items including documents and list items 60 million items including documents and list items Supported
Site collections per content database 2,000 recommended
5,000 maximum
10,000 maximum (2,500 non-Personal site collections and 7,500 Personal Sites, or 10,000 Personal Sites alone) 10,000 maximum (2,500 non-Personal site collections and 7,500 Personal Sites, or 10,000 Personal Sites alone) Supported
Remote BLOB Storage (RBS) storage subsystem on Network Attached Storage (NAS) Time to first byte of any response from the NAS cannot exceed 20 milliseconds Time to first byte of any response from the NAS should remain within 40 milliseconds 95% of the time. Time to first byte of any response from the NAS should remain within 40 milliseconds 95% of the time. Boundary

Site collection limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Site collections per farm 250,000 per site collection 750,000 per farm (500,000 rooted with the Personal Sites template and 250,000 rooted with other sites types) 250,000 per site collection / 500,000 Personal Sites/ 250,000 other sites per farm. Supported
Web site 250,000 per site collection 250,000 per site collection / 250,000 per farm / 500,000 personal sites per farm. 250,000 per site collection / 250,000 per farm / 500,000 personal sites per farm. Supported
Site collection size 100 GB per site collection Maximum size of the content database Maximum size of the content database Supported
Number of device channels per publishing site collection 10 10 Boundary

List and library limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
List row size 8,000 bytes per row 8,000 bytes per row 8,000 bytes per row Boundary
File size 2 GB 2 GB 10 GB Boundary
Documents 30,000,000 per library 30,000,000 per library 30,000,000 per library Supported
Major versions 400,000 400,000 400,000 Supported
Minor versions 511 511 Boundary
Items 30,000,000 per list 30,000,000 per list 30,000,000 per list Supported
Bulk operations 100 items per bulk operation 100 items per bulk operation 100 items per bulk operation Boundary
List view lookup threshold 8 join operations per query 12 join operations per query 12 join operations per query Threshold
List view threshold 5,000 5,000 greater than 5,000 Threshold
List view threshold for auditors and administrators 20,000 20,000 20,000 Threshold
Subsite 2,000 per site view 2,000 per site view 2,000 per site view Threshold
Coauthoring in Word and PowerPoint for .docx, .pptx and .ppsx files 10 concurrent editors per document 10 concurrent editors per document 10 concurrent editors per document Threshold
Security scope 1,000 per list 50,000 per list 50,000 per list Threshold

Column limits

 

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Single line of text 255 255 255 Threshold
Multiple Lines of Text 192 350 350 Threshold
Choice 255 255 255 Threshold
Choice (multiple selection) 350 350 Threshold
Number 72 550 550 Threshold
Currency 72 550 550 Threshold
Date and Time 48 550 550 Threshold
Lookup 96 750 750 Threshold
Yes / No 96 1000 1000 Threshold
Person or group 96 750  750 Threshold
Hyperlink or picture 127 127 127 Threshold
Calculated 48 255 255 Threshold
GUID 6 350 350 Threshold
Integer 96 750  750 Threshold
Managed metadata 94 190 190 Threshold
Geolocation 2  2 Threshold

Page limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Web parts 25 per wiki or Web part page 25 per wiki or Web Part page 25 per wiki or Web Part page Threshold

Security limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Number of SharePoint groups a user can belong to 5,000 5,000 5,000 Supported
Users in a site collection 2 million per site collection 2 million per site collection 2 million per site collection Supported
Active Directory Principles/Users in a SharePoint group 5,000 per SharePoint group 5,000 per SharePoint group 5,000 per SharePoint group Supported
SharePoint groups 10,000 per site collection 10,000 per site collection 10,000 per site collection Supported
Security principal: size of the Security Scope 5,000 per Access Control List (ACL) 5,000 per Access Control List (ACL) 5,000 per Access Control List (ACL) Supported

Search: topology limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Analytics processing components 6 per Search service application; 1 per server 6 per Search service application; 1 per server Supported
Analytics reporting databases 4 per Search service application 4 per Search service application Threshold
Link databases 4 per Search service application 4 per Search service application Supported
Crawl components 16 per search service application 16 per Search service application; 1 per server 16 per Search service application; 1 per server Supported
Index components 60 per Search service application; 4 per server 60 per Search service application; 4 per server Supported
Index partitions 20 per search service application; 128 total 25 per Search service application 25 per Search service application Supported
Index replicas 3 per index partition 3 per index partition Supported
Content processing components 1 per server 1 per server Supported
Query processing components 1 per server 1 per server Supported
Search components 64 per Search service application 64 per Search service application Supported
Search service applications 20 per farm 20 per farm 20 per farm Supported
Content sources 50 per search service application 500 per Search service application 500 per Search service application Boundary

Search: item size limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Document size crawl component can download 64 MB (3 MB for Excel documents) 64 MB (3 MB for Excel documents) Threshold
Parsed content size 2 million characters 2 million characters Boundary
Characters produced by the word breaker 1,000,000 1,000,000 Boundary
Indexed managed property size 512 KB per searchable/queryable managed property 512 KB per searchable/queryable managed property Threshold
Retrievable managed property size 16 KB per managed property 16 KB per managed property Threshold
Sortable and refinable managed property size 16 KB per managed property 16 KB per managed property Boundary
Token size Variable Variable Boundary

Search: dictionary limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Number of entries in a thesaurus 1 million 1 million Supported
Number of entries in a custom entity extraction dictionary 1 million  1 million Supported
Number of entries in a custom search dictionary 5,000 terms per tenant 5,000 terms per tenant Boundary

Search: schema limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Crawled properties 500,000 per search application 500,000 per Search service application 500,000 per Search service application Supported
Managed properties 100,000 per search service application 50,000 per Search service application 50,000 per Search service application Supported
Managed property mappings 100 per managed property 100 per managed property 100 per managed property Supported
Values per managed property 1,000 1,000 Boundary
Metadata properties recognized 10,000 per item crawled 100,000 per crawled item 100,000 per crawled item Supported

Search: crawl limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Start addresses 100 per content source 500 per content source 500 per content source Supported
Length of machine host name 15 characters 15 characters Threshold
Crawl databases 10 crawl databases per search service application 15 per Search service application 15 per Search service application Supported

Search: query and result limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Text length for queries using Keyword Query Language 4 KB (4,096 characters) 4 KB (4,096 characters) Supported
Number of rows in a result set 500 rows 500 rows Supported
Results removal No limit No limit Supported
Search alert quota 100,000 alerts per Search service application 100,000 alerts per Search service application Supported

Search: ranking limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Ranking models 1,000 per tenant 1,000 per tenant Boundary
Unique contexts used for ranking 15 unique contexts per rank model 15 unique contexts per rank model Boundary
Authoritative pages 1 top level and minimal second and third level pages per search service application 1 top level and minimal second and third level pages per Search service application 1 top level and minimal second and third level pages per Search service application Supported

Search: index limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Unique terms in the index 2^31 (>2 billion terms) 2^31 (>2 billion terms) Boundary
User defined full text indexes 10 10 Boundary
Indexed items 100 million per search service application; 10 million per index partition 10 million per index partition 20 million per index partition Supported

User Profile Service limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
User profiles 2,000,000 per service application 2,000,000 per service application 2,000,000 per service application Supported
Social tags, notes and ratings 500,000,000 per social database 500,000,000 per social database 500,000,000 per social database Supported

Content deployment limits

The following table lists the recommended guidelines for content deployment.

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Content deployment jobs running on different paths 20 20 20 Supported

Blog limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Blog posts 5,000 per site 5,000 per site 5,000 per site Supported
Comments 1,000 per post 1,000 per post 1,000 per post Supported

Business Connectivity Services limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
ECT (in-memory) 5,000 per Web server (per tenant) 5,000 per web server (per tenant) 5,000 per web server (per tenant) Boundary
External system connections 500 per Web server 500 per web server 500 per web server Boundary
Database items returned per request 2,000 per database connector 2,000 per database connector 2,000 per database connector Threshold
Response latency 600 seconds 600 seconds Threshold
Service response size 150,000,000 bytes 150,000,000 bytes Threshold
Filter Descriptor (in-store) 200 per ECT method 200 per ECT method Boundary
ECT Identifier (in-store) 20 per ECT 20 per ECT Boundary
Database Item 1,000,000 per request 1,000,000 per request Threshold

Workflow limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Workflow postpone threshold 15 15 15 Threshold
Workflow timer batch size 100 100 100 Threshold
Workflow associations 100 per list 100 per list Supported
List items or documents that can be bulk created or uploaded to start workflow instances 5,000 items 5,000 items Supported
Published workflow definitions per web site 1,000 per web site 1,000 per web site Supported
Total workflow associations per site 1,799 per site 1,799 per site Boundary
Maximum workflow definition (xaml) size 5,120 KB 5,120 KB Boundary
Maximum depth of a workflow sub-step in xaml (workflow complexity) 121 levels 121 levels Boundary
Workflow instance activations per second per web server 6 per second 6 per second Threshold
Rest calls from SharePoint workflow per second per web server 60 per second 60 per second Supported
Workflow variable value size 256 KB 256 KB Boundary
Maximum list size for workflow lookups to non-indexed fields 5,000 items per list view 5,000 items per list view Threshold
Maximum list size for auto-start workflow associations 10 million items per list 10 million items per list Supported

Managed Metadata limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Number of folders with location-based defaults 1,000 folders per site, or data file size of 256 Mb Boundary
Number of links in or file size of a document that are updated when the target location changes 1,000 links or file size of 256 Mb per document Boundary

Managed Metadata term store (database) limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Maximum number of levels of nested terms in a term store 7 7 7 Supported
Maximum number of term sets in a term store 1,000 1,000 1,000 Supported
Maximum number of terms in a term set 30,000 30,000 30,000 Supported
Total number of items in a term store 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Supported
Number of Variation Labels 209 per term store 209 per term store Supported
Number of terms in managed navigation term set 2,000 2,000 Supported
Number of direct child-terms in managed navigation term set 300 Supported

Visio Services limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
File size of Visio web drawings 50 MB 50 MB 50 MB Threshold
Visio web drawing recalculation time-out 120 seconds 120 seconds 120 seconds Threshold
Visio Services minimum cache age (data connected diagrams) Minimum cache age: 0 to 24hr Minimum cache age: 0 to 24hrs Minimum cache age: 0 to 24hrs Threshold
Visio Services maximum cache age (non-data connected diagrams) Maximum cache age: 0 to 24hrs Maximum cache age: 0 to 24hrs Maximum cache age: 0 to 24hrs Threshold

PerformancePoint Services limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Cells 1,000,000 per query on Excel Services data source 1,000,000 per query on Excel Services data source 1,000,000 per query on Excel Services data source Boundary
Columns and rows 15 columns by 60,000 rows 15 columns by 60,000 rows 15 columns by 60,000 rows Threshold
Query on a SharePoint list 15 columns by 5,000 rows 15 columns by 5,000 rows 15 columns by 5,000 rows Supported
Query on a SQL Server data source 15 columns by 20,000 rows 15 columns by 20,000 rows 15 columns by 20,000 rows Supported

Word Automation Services limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Input file Size 512 MB 512 MB 512 MB Boundary
Frequency with which to start conversions (minutes) 1 minute (recommended)

15 minutes (default)

59 minutes (boundary)

1 minute (recommended)

15 minutes (default)

59 minutes (boundary)

1 minute (recommended)

15 minutes (default)

59 minutes (boundary)

Threshold
Number of conversions to start per conversion process For PDF/XPS output formats: 30 x MFor all other output formats: 72 x M Where M is the value of Frequency with which to start conversions (minutes) For PDF/XPS output formats: 30 x MFor all other output formats: 72 x M Where M is the value of Frequency with which to start conversions (minutes) For PDF/XPS output formats: 30 x MFor all other output formats: 72 x M Where M is the value of Frequency with which to start conversions (minutes) Threshold
Conversion job size 100,000 conversion items 100,000 conversion items 100,000 conversion items Supported
Total active conversion processes N-1, where N is the number of cores on each application server N-1, where N is the number of cores on each application server N-1, where N is the number of cores on each application server Threshold
Word Automation Services database size 2 million conversion items 2 million conversion items 2 million conversion items Supported

Excel Services limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Maximum workbook size 10 MB Supported

Machine Translation Service limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Input file size for binary files 524,288 KB per file 524,288 KB per file Threshold
Input file size for text files 15,360 KB per file 15,360 KB per file Threshold
Maximum character count for Microsoft Word Documents 10,000,000 per document 10,000,000 per document Threshold
Total concurrent translation processes 5 5 Threshold
Delay between translations 59 minutes 59 minutes Threshold
Number of translations per translation process 1,000 per process 1,000 per process Threshold
Maximum concurrent translation requests 300 300 Threshold
Files per translation job 100,000 files 100,000 files Supported
Machine Translation Service database size 1,000,000 files 1,000,000 files Supported

Office Online / Office Application Service limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Cache size 100 GB 100 GB 100 GB Threshold
Renders One per document per second per CPU core per application server (maximum eight cores) One per document per second per CPU core per application server (maximum eight cores) One per document per second per CPU core per application server (maximum eight cores) Boundary
OneNote concurrent merge operations 8 per document 8 per document Threshold

Project Server limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
End of project time Date: 12/31/2049 Date: 12/31/2149 Date: 12/31/2149 Boundary
Deliverables per project plan 1,500 deliverables 1,500 deliverables 1,500 deliverables Boundary
Number of fields in a view 256 256 256 Boundary
Number of clauses in a filter for a view 50 50 50 Boundary

SharePoint Apps limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Maximum Access/SharePoint App Package size 100 Mb 100 Mb Boundary
Maximum Access app database storage size in SQL Azure 1 Gb 1 Gb Boundary
Apps displayed in Manage Licenses page 2,000 2,000 Boundary
Number of app licenses per tenant 1,000,000 1,000,000 Supported
Number of apps displayed in the Add an App page 240 240 Boundary
Number of managers per app license 30 30 Boundary
Number of app licenses assigned to a user viewable by that user 2,000 2,000 Boundary
Number of apps in the corporate catalog viewable by a single user 500 500 Boundary

Distributed cache service limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Number of followable entities (users, documents, sites and hashtags) per cache host 400,000 400,000 Supported
Number of cache hosts in a cluster 16 16 Boundary
Maximum amount of memory dedicated to a cache host 16GB 16GB Boundary

Miscellaneous limits

Limit SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 Limit type
Number of User agent substrings per device channel 150 150 Boundary
Number of SharePoint sources per EDiscovery case 100 100 Boundary
Number of Exchange sources (mailboxes) per EDiscovery case 1,500 1,500 Boundary
Maximum size of EDiscovery Query 200 per site collection 16K characters or 500 keywords 16K characters or 500 keywords Boundary

Odkazy na zdroje:


Komentáře