:::: MENU ::::

Nasazení Reporting Services (SSRS) na Sharepoint Server 2016

Služba SQL Server Reporting Services (SSRS) může být provozována v rámci dvou módů Native Mode (SSRS je plně provozován na straně SQL) SharePoint Integration Mode (SSRS využívá služby SharePoint). V našem případě se tedy podrobně podíváme, jak nasadit službu SQL Server Reporting Services (SSRS) právě v módu Reporting Services SharePoint Integration Mode, který nám umožní požadovanou integraci na SharePoint.

SSRS – Požadavky

Samotný postup nasazení SSRS na Sharepoint Server 2016 není složitý, ale má své vlastní požadavky a postupy, a to od instalace SQL Add-in (SQL doplňků na SharePoint servery) až po založení a konfiguraci SharePoint servisní aplikace „SQL Server Reporting Services Service Application„.

Než začneme, pojďme si udělat menší přípravu, kde ověříme, že naše SQL a SharePoint prostředí splňuje potřebné požadavky a během instalace a konfigurace nás nic nezastaví.

Podporované kombinace verzí

První podmínkou je použití správné kombinace podporovaných verzí SQL a SharePoint. K tomu nám pomůže následující tabulka:

Report server Add-in SharePoint version
1 SQL Server 2016 SQL Server 2016 SharePoint 2016
2 SQL Server 2016 SQL Server 2016 SharePoint 2013
3 SQL Server 2014 SQL Server 2014 SharePoint 2013
4 SQL Server 2014 SQL Server 2014 SharePoint 2010
5 SQL Server 2012 SP3 SQL Server 2014 and SQL Server 2012 SP3 SharePoint 2013
6 SQL Server 2012 SP2 SQL Server 2014 and SQL Server 2012 SP2 SharePoint 2013
7 SQL Server 2012 SP1 SQL Server 2014 and SQL Server 2012 SP1 SharePoint 2013
8 SQL Server 2012 and SQL Server 2012 SP1* SQL Server 2014 SharePoint 2010
9 SQL Server 2012 SQL Server 2012 SharePoint 2010
10 SQL Server 2008 R2 SQL Server 2014 SharePoint 2010
11 SQL Server 2008 R2 SQL Server 2012 and SQL Server 2012 SP1 SharePoint 2010
12 SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008 R2 SharePoint 2010
13 SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008 SP2 SharePoint 2007
14 SQL Server 2008 SP2 SQL Server 2008 R2 SharePoint 2010
15 SQL Server 2008 SP2 SQL Server 2008 and SQL Server 2008 SP2 SharePoint 2007

V našem případě, kde cílovou farmou je SharePoint Server 2016 nám tak nezbývá nic jiného, než použití SQL Serveru a SQL Add-in doplňků ve verzi 2016.

Role serveru

SSRS vyžaduje na jednotlivých serverech SharePoint Server 2016 farmy použití Custom definici role (MinRole funkcionalita).

Nastavení role serveru Custom provedete pomocí: Centrální administrace -> System Settings -> Convert server role in this farm

SharePoint Server 2016 Custom Role

SQL Agent

SQL Agent pro databázovou instanci musí být spuštěný. Ověřte, že vám služba SQL Agent databázové instance na SQL serveru běží a že typ spuštění je nastaven na Automatic.

SSRS SQL2016 SQL Agent

Nastavení Local Security Policy

V rámci lokálních politik je nutné na každém SharePoint serveru ověřit, že servisní účet, pod kterým vám běží SharePoint SSRS servisní aplikace, má následující oprávnění:

  • Act as part of operating system
  • Impersonate client after authentization
  • Logon as a service

V případě, že daný servisní účet toto oprávnění nemá, přiřaďte mu je (pokud nelze tyto nastavení měnit jsou řízena centrálně skrze GPO).

Přiřazení oprávnění provedete pomocí: MMC -> Group Policy Object -> Local Cumputer Policy -> Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Local Policies -> User Rights Assigment

SSRS SP2016 Local Policies

Služba Claims to Windows Token Service

Služba Claims to Windows Token Service musí být spuštěná na všech serverech vaší farmy (primárně na všech WFE)

Službu ověříte / spustíte pomocí: Centrální administrace -> System Settings -> Services on Server

Claims to Windows Token Server

SSRS – Instalace SQL doplňků

Pokud máme splněny všechny požadavky, můžeme se pustit do samotné instalace, a to konkrétně SQL Add-in doplňků. SQL Add-in doplňky instalujeme na všechny servery vaší SharePoint Server 2016 farmy (Reálně stačí instalaci provést pouze WFE servery, ale doporučuji instalovat na všechny servery).

Pro instalaci SQL Add-in doplňků použijeme instalační médium Microsoft SQL Server 2016 (Developer, Evaluation, Standard, or Enterprise editions), které spustíte přímo na každém serveru vaší SharePoint Server 2016 farmy.

Následně postupujte dle kroků:

Vybrat volbu: New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation

SSRS SQL2016

Zaškrtnout: Reporting Services – SharePoint a Reporting Services Add-in for SharePoint Products

SSRS SQL2016 Features

Vybrat: Reporting Services SharePoint Integrated Mode -> Install only

SSRS SQL2016 Install only

Po dokončení instalace nechte restartovat server.

SSRS SQL2016 Succeeded

Následně spusťte Windows Update a nechte právě nainstalované SQL Add-in doplňky aktualizovat (Doporučuji pak provést další restart serveru).

SSRS SQL2016 Updates

SSRS – Založení servisní aplikace

Na straně SQL máte tedy již vše nainstalované a můžeme se pustit do založení a konfigurace SSRS servisní aplikace.

V rámci Centrální správy SharePoint založte novou servisní aplikaci:  SQL Server Reporting Services Service Application

Založení SSRS servisní aplikace: Centrální administrace -> Application Management -> Manage service application -> New -> SQL Server Reporting Services Service Application

SSRS SP2016 SA

Vyplňte parametry SSRS servisní aplikace. Nezapomeňte v části „Web Application Association“ přiřadit požadovanou webovou aplikaci.

SSRS SP2016 SA New1
SSRS SP2016 SA New2

SSRS SP2016 SA New Succeeded

SSRS SP2016 SA DBs

Po dokončení ověřte, že je spuštěná služba SQL Server Reporting Services Service na všech WFE serverech.

Ověření: Centrální administrace -> System Settings -> Manage services on server

SSRS SP2016 SA Started

SSRS – Konfigurace Provisioning Subscriptions and Alerts

Jakmile je servisní aplikace úspěšně založena a spuštěna, můžeme se vrhnout na její konfiguraci, a to konkrétně Provision Subsciptions and Alerts.

Správa SSRS servisní aplikace: Centrální administrace -> Application Management -> Manage service application -> Reporting Services Service Application

SSRS SP2016 SA2

 

Vybrat: Provision Subsciptions and Alerts

SSRS SP2016 SA Management

Stáhnout: Reporting Services Service Application-GrantRights.sql pomocí tlačítka Download Script.

SSRS SP2016 SA Management Provision Subscriptions and Alerts

SSRS SP2016 SA Provision Subscriptions and Alerts Download Script

Pomocí SQL Server Management Studio se připojíme na databázovou instanci naší SharePoint Server 2016 farmy a spustíme stažený Reporting Services Service Application-GrantRights.sql pomocí tlačítka Execute.

SSRS SQL2016 Permissions


Komentáře