:::: MENU ::::

SharePoint 2013/2016 – Resetování PassPhrase hesla

Pokud připojujete nový server do stávající SharePoint 2013/2016 farmy, bude po vás vyžadováno zadání PassPhrase hesla, pomocí kterého jsou zabezpečené konfigurační data SharePoint farmy. Co když ho neznám? … Resetujte ho.

Bez PassPhrase hesla nelze přidat jakýkoliv nový server do stávající SharePoint farmy.

New SharePoint Server PassPhrase

Naštěstí zde ale máme PowerShell příkaz Set-SPPassPhrase.
Pomocí Set-SPPassPhrase je možné nastavit nové PassPhrase heslo a to bez znalosti toho původního.

Pro resetování PassPhrase hesla spusťte následující PowerShell:

Set-SPPassPhrase -PassPhrase (ConvertTo-SecureString -String "nové heslo" -AsPlainText -Force) -Confirm

Set-SPPassPhrase


Komentáře