:::: MENU ::::

Chyba: Event ID 6398 – FeedCacheService: Failed to Decrypt data..

Chyba „Event ID 6398 – FeedCacheService: Failed to Decrypt data..“ je chybou služby Distributed Cache (AppFabric 1.1). Chyba se projeví v okamžiku, kdy je na konkrétním SharePoint serveru spuštěna plánovaná úloha (Time Jobs) „Feed Cache Repopulation Job„, nebo „Feed Cache Full Repopulation Job„.

Event ID 6398 – Detail chyby

Log Name: Application
Source: SharePoint Foundation
Event ID: 6398
Level: Critical
User: „SP Farm Account“
Message: The Execute method of job definition Microsoft.Office.Server.UserProfiles.FeedCacheRepopulationJob („Corelation ID“) threw an exception. More information is included below.

Unexpected exception in FeedCacheService.IsRepopulationNeeded: Failed to Decrypt data… („Corelation ID“)

Event ID 6398

Chyba „Event ID 6398 – FeedCacheService: Failed to Decrypt data..“ tedy přímo souvisí se spuštěním panovaných úloh a to:

 • User Profile Service Application Proxy – Feed Cache Repopulation Job
 • User Profile Service Application Proxy – Feed Cache Full Repopulation Job

Job History Feed Cache Failed

Tyto dvě úlohy mají za úkol přesun/uložení „sociálních“ aktivit a komentářů z operační paměti Distributed Cache (AppFabric 1.1) do databází služby User Profile Service.

Pokud se blíže podíváme do ULS logů najdeme zde dvě zajímavé informace:

 1. Padding is invalid and cannot be removed
 2. Unable to decrypt using secret key

V případě „Padding is invalid and cannot be removed“ by mohlo jít o chybnou hlášku, která se objeví pokud se pokoušíte o funkci „ConvertTo-SecureString„, což by mohlo dále vést i k druhé hlášce „Unable to decrypt using secret key„, tedy použitý bezpečnostní klíč nebyl platný.

Bohužel do dnešního dne se mi stále nepodařilo objevit přesnou příčinu, ale sadou postupných kroků jsem se této chyby nakonec zbavil.

Event ID 6398 – Řešení chyby

Distributed Cache – Kontrola klíče backgroundGC

V rámci konfiguračního souboru Distributed Cache ověřte, že se v něm nachází klíč <add key=“backgroundGC“ value=“true“/>.

Umístění souboru: C:\Program Files\AppFabric 1.1 for Windows Server\DistributedCacheService.exe.CONFIG

 <appSettings>
 <add key="backgroundGC" value="true"/>
 </appSettings>

Distributed Cache - appSettings backgroundGC

Secure Store – Refresh Key

Secure Store

V rámci servisní aplikace Secure Store dejte „Refresh Key“. Tento krok bude vyžadovat zadání „Passphrase Key“, ale jinak tímto krokem nic pokazit nemůžete.

Distributed Cache – Restart clusteru

Prvním krokem o nápravu by mělo být restartování clusteru služby Distributed Cache, tedy všech jeho členů.

To se dá provést hromadně pomocí PowerShell příkazu:

Use-CacheCluster
Restart-CacheCluster

Distributed Cache – Odebrání a nové přidání služby

Pokud nezabral restart clusteru, je nutné službu Distributed Cache na chybujícím serveru odebrat (dojde k zastavení a zakázání služby AppFabric Caching Service), server restartovat a následně službu Distributed Cache na tomto serveru opět přidat.

 1. Odeberte službu Distributed Cache na chybujícím serveru
  Remove-SPDistributedCacheServiceInstance
 2. Restartujte chybující server
 3. Pokud máte službu Distributed Cache na více serverech, na jednom z nich provedte restart clusteru (viz. krok víše)
 4. Přidejte službu Distributed Cache
  Add-SPDistributedCacheServiceInstance

Event ID 6398 – ULS log

Timestamp       	Process                 	TID  	Area             	Category           	EventID	Level   	Message 	Correlation
04/28/2017 08:30:31.94 	OWSTIMER.EXE (xxxx:0x068C)   	0x06B0	SharePoint Foundation     	Logging Correlation Data   	xmnv	Medium	Name=Timer Job User Profile Service Application Proxy_FeedCacheRepopulationJob	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.94 	OWSTIMER.EXE (xxxx:0x068C)   	0x06B0	SharePoint Portal Server   	Feed Cache          	aobdn	Medium	FeedCache repopulation job begins	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.94 	OWSTIMER.EXE (xxxx:0x068C)   	0x06B0	SharePoint Portal Server   	User Profiles         	arkm4	Medium	ChannelInvoke::IsRepopulationNeeded::1 -- Executing code block on endpoint [http://xxxx:32843/5372e251e8a8475a90cc959dba17a0e3/FeedCacheService.svc].	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.94 	OWSTIMER.EXE (xxxx:0x068C)   	0x06B0	SharePoint Foundation     	Topology           	e5mc	Medium	WcfSendRequest: RemoteAddress: 'http://xxxx:32843/5372e251e8a8475a90cc959dba17a0e3/FeedCacheService.svc' Channel: 'Microsoft.Office.Server.UserProfiles.IFeedCacheService' Action: 'http://Microsoft.Office.Server.UserProfiles/IsRepopulationNeeded' MessageId: 'urn:uuid:8a3e72ac-f896-4c85-80a9-1f7ee12b8826'	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.96 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Foundation     	Topology           	e5mb	Medium	WcfReceiveRequest: LocalAddress: 'http://xxxx.local:32843/5372e251e8a8475a90cc959dba17a0e3/FeedCacheService.svc' Channel: 'System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel' Action: 'http://Microsoft.Office.Server.UserProfiles/IsRepopulationNeeded' MessageId: 'urn:uuid:8a3e72ac-f896-4c85-80a9-1f7ee12b8826'	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.96 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Foundation     	Monitoring          	nasq	Medium	Entering Monitored Scope (FeedCacheService.IsRepopulationNeeded). Parent=ExecuteWcfServerOperation (http://xxxx.local:32843/5372e251e8a8475a90cc959dba17a0e3/FeedCacheService.svc)	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.96 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Foundation     	Monitoring          	nasq	Medium	Entering Monitored Scope (FeedCacheImplementation.IsRepopulationNeeded). Parent=FeedCacheService.IsRepopulationNeeded	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.96 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Foundation     	Monitoring          	nasq	Medium	Entering Monitored Scope (FeedCacheDataCacheWrapper.GetObject). Parent=FeedCacheImplementation.IsRepopulationNeeded	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.96 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Server       	Distributed Cache       	aa6e5	Unexpected	Unexpected error in Decrypt - Exception 'System.Security.Cryptography.CryptographicException: Padding is invalid and cannot be removed.   at System.Security.Cryptography.CapiSymmetricAlgorithm.DepadBlock(Byte[] block, Int32 offset, Int32 count)   at System.Security.Cryptography.CapiSymmetricAlgorithm.TransformFinalBlock(Byte[] inputBuffer, Int32 inputOffset, Int32 inputCount)   at System.Security.Cryptography.CryptoStream.FlushFinalBlock()   at System.Security.Cryptography.CryptoStream.Dispose(Boolean disposing)   at System.IO.Stream.Close()   at Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCacheUtils.Transform(Byte[] buffer, ICryptoTransform transformer)   at Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCacheUtils.Transform(Byte[] secretKey, Byte[] buff...	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.96*	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Server       	Distributed Cache       	aa6e5	Unexpected	...er, Boolean encrypt)   at Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCacheUtils.Decrypt(Byte[] secretKey, Byte[] buffer)'.	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.96 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Server       	Distributed Cache       	a7l3j	High	Unable to decrypt using secret key. Exception 'Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCachedObjectDecryptionFailedException: Failed to Decrypt data.   at Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCacheUtils.Decrypt(Byte[] secretKey, Byte[] buffer)   at Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCacheUtils.PostProcessData(Byte[] secretKey, Object cachedObject, Boolean bDecrptyData, SPDistributedCacheTelemetryData teleData)'.	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.96 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Server       	Distributed Cache       	a7l3m	Unexpected	Unable to PostProcessData - Exception 'Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCachedObjectDecryptionFailedException: Failed to Decrypt data.   at Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCacheUtils.Decrypt(Byte[] secretKey, Byte[] buffer)   at Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCacheUtils.PostProcessData(Byte[] secretKey, Object cachedObject, Boolean bDecrptyData, SPDistributedCacheTelemetryData teleData)'.	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.96 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Server       	Distributed Cache       	agyfy	Unexpected	Unexpected error occurred in method 'GetObject' , usage 'FeedCache' - Exception 'Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCachedObjectDecryptionFailedException: Failed to Decrypt data.   at Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCacheUtils.Decrypt(Byte[] secretKey, Byte[] buffer)   at Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCacheUtils.PostProcessData(Byte[] secretKey, Object cachedObject, Boolean bDecrptyData, SPDistributedCacheTelemetryData teleData)   at Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCache.GetObject(String key, String regionName)'.	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.96 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Foundation     	Monitoring          	b4ly	Medium	Leaving Monitored Scope: (FeedCacheDataCacheWrapper.GetObject) Execution Time=2.46148602685537; CPU Milliseconds=1; SQL Query Count=0; Parent=FeedCacheImplementation.IsRepopulationNeeded	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.96 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Portal Server   	Feed Cache          	afr68	High	FeedCacheImplementation.IsRepopulationNeeded() - Unexpected exception while trying to check is repopulation is needed for a given UPA: Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCachedObjectDecryptionFailedException: Failed to Decrypt data.   at Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCache.GetObject(String key, String regionName)   at Microsoft.Office.Server.FeedCache.FeedCacheDataCacheWrapper.GetObject(String key, String regionName)   at Microsoft.Office.Server.FeedCache.FeedCacheImplementation.IsRepopulationNeeded(Guid callerID)	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.96 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Foundation     	Monitoring          	b4ly	Medium	Leaving Monitored Scope: (FeedCacheImplementation.IsRepopulationNeeded) Execution Time=2.91224163964973; CPU Milliseconds=2; SQL Query Count=0; Parent=FeedCacheService.IsRepopulationNeeded	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.96 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Portal Server   	Feed Cache          	afr7r	Unexpected	Unexpected exception in FeedCacheService.IsRepopulationNeeded: Failed to Decrypt data..:  at Microsoft.Office.Server.DistributedCaching.SPDistributedCache.GetObject(String key, String regionName)   at Microsoft.Office.Server.FeedCache.FeedCacheDataCacheWrapper.GetObject(String key, String regionName)   at Microsoft.Office.Server.FeedCache.FeedCacheImplementation.IsRepopulationNeeded(Guid callerID)   at Microsoft.Office.Server.UserProfiles.FeedCacheService.Microsoft.Office.Server.UserProfiles.IFeedCacheService.IsRepopulationNeeded(Guid callerID)	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.97 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Foundation     	Monitoring          	b4ly	Medium	Leaving Monitored Scope: (FeedCacheService.IsRepopulationNeeded) Execution Time=3.44436234214125; CPU Milliseconds=2; SQL Query Count=0; Parent=ExecuteWcfServerOperation (http://xxxx:32843/5372e251e8a8475a90cc959dba17a0e3/FeedCacheService.svc)	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.97 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Foundation     	Micro Trace          	uls4	Medium	Micro Trace Tags: 0 nasq,0 e5mb,0 nasq,0 nasq,0 nasq,1 aa6e5,0 a7l3j,0 a7l3m,0 agyfy,0 b4ly,0 afr68,0 b4ly,0 afr7r,0 b4ly	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.97 	w3wp.exe (xxxx:0x03C4)     	0x0D7C	SharePoint Foundation     	Monitoring          	b4ly	Medium	Leaving Monitored Scope: (ExecuteWcfServerOperation (http://xxxx.local:32843/5372e251e8a8475a90cc959dba17a0e3/FeedCacheService.svc)) Execution Time=4.17336560931627; CPU Milliseconds=3; SQL Query Count=0; Parent=None	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.97 	OWSTIMER.EXE (xxxx:0x068C)   	0x06B0	SharePoint Portal Server   	User Profiles         	arkm7	High	ChannelInvoke::IsRepopulationNeeded::1 -- FaultException occurred: [FaultCode=Sender][FaultSubCode=UnspecifiedSubCode] System.ServiceModel.FaultException`1[Microsoft.Office.Server.UserProfiles.FeedCacheFault]: Unexpected exception in FeedCacheService.IsRepopulationNeeded: Failed to Decrypt data.. (Fault Detail is equal to Microsoft.Office.Server.UserProfiles.FeedCacheFault).	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.97 	OWSTIMER.EXE (xxxx:0x068C)   	0x06B0	SharePoint Portal Server   	Feed Cache          	adbpm	Unexpected	Exception occured in ExecuteOnChannel: System.ServiceModel.FaultException`1[Microsoft.Office.Server.UserProfiles.FeedCacheFault]: Unexpected exception in FeedCacheService.IsRepopulationNeeded: Failed to Decrypt data.. (Fault Detail is equal to Microsoft.Office.Server.UserProfiles.FeedCacheFault).	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.97 	OWSTIMER.EXE (xxxx:0x068C)   	0x06B0	SharePoint Foundation     	Timer             	6398	Critical	The Execute method of job definition Microsoft.Office.Server.UserProfiles.FeedCacheRepopulationJob (ID bc0d6236-eaba-4815-a7a6-feba096b65dd) threw an exception. More information is included below. Unexpected exception in FeedCacheService.IsRepopulationNeeded: Failed to Decrypt data... (Correlation=dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a)	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.97 	OWSTIMER.EXE (xxxx:0x068C)   	0x06B0	SharePoint Foundation     	Timer             	72ae	Unexpected	Exception stack trace:  at Microsoft.Office.Server.UserProfiles.FeedCacheServiceClient.ExecuteOnChannel(String operationName, CodeBlock codeBlock)   at Microsoft.Office.Server.UserProfiles.FeedCacheServiceClient.IsRepopulationNeeded(Guid callerID)   at Microsoft.Office.Server.UserProfiles.LMTRepopulationJob.IsRepopulationNeeded(UserProfileApplicationProxy proxy, SPPersistedObject parent)   at Microsoft.Office.Server.UserProfiles.FeedCacheRepopulationJob.ShouldRunJob()   at Microsoft.Office.Server.UserProfiles.FeedCacheRepopulationJob.Execute()   at Microsoft.SharePoint.Administration.SPTimerJobInvokeInternal.Invoke(SPJobDefinition jd, Guid targetInstanceId, Boolean isTimerService, Int32& result)	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.97 	OWSTIMER.EXE (xxxx:0x068C)   	0x06B0	SharePoint Foundation     	General            	a479h	Medium	SMART API does not exist or Job is null. Skip alerting.	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.97 	OWSTIMER.EXE (xxxx:0x068C)   	0x06B0	SharePoint Foundation     	Timer             	an9i8	High	Completed processing of timer job [User Profile Service Application Proxy_FeedCacheRepopulationJob] with lock type [Job] against target instance [bc0d6236-eaba-4815-a7a6-feba096b65dd] [FeedCacheRepopulationJob Name=User Profile Service Application Proxy_FeedCacheRepopulationJob]. Start time: [04/28/2017 06:30:31]. Duration: [00:00:00.0309694]. Status result: [Failed]. Status ressage (if any): [Unexpected exception in FeedCacheService.IsRepopulationNeeded: Failed to Decrypt data... (Correlation=dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a)].	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a
04/28/2017 08:30:31.97 	OWSTIMER.EXE (xxxx:0x068C)   	0x06B0	SharePoint Foundation     	Monitoring          	b4ly	Medium	Leaving Monitored Scope: (Timer Job User Profile Service Application Proxy_FeedCacheRepopulationJob) Execution Time=32.8059851182203; CPU Milliseconds=8; SQL Query Count=3; Parent=None	dd56ec9d-ad30-b097-f5c9-a3932a16b94a


Komentáře