:::: MENU ::::

SharePoint Online – Vlastní skript (Custom script)

SharePoint Online přináší novou funkci s názvem Vlastní skript (Custom script) umožňující zakázat spouštění vlastních skriptů.
Co nám ale funkce Vlastní skript (Custom script) vlastně přináší – nebo možná lépe, nebere nám něco? 

Na úvod je potřeba si uvědomit, že Vlastní skript (Custom script) je funkce, kterou má SharePoint už od začátku a bez čeho by velká část funkcí webu a webových částí nefungovala nebo nebyla dostupná. Microsoft nám tedy nic nového nepřináší, ale pouze dává možnost všechny tyto funkce webu a webové části zakázat a rovnou se i rozhodl, že v případě nových tenantů by to mělo být základním nastavením.

Proč by to Microsoft měl dělat? Zde je vyjádření:

„…  Některé úpravy, jako je třeba změna stylu nadpisu nebo rozložení stránky, se dají udělat jednoduše kliknutím na tlačítko na pásu karet. Jiné úpravy jsou složitější a vyžadují použití vlastního skriptu nebo jazyka „markup language“ vloženého do webových částí nebo spuštěného ve Windows PowerShellu.

Možnost přidávat na weby a stránky vlastní skripty je řízená oprávněním Přidat a upravit stránky. Jako globální správce můžete určit, kterým uživatelům a skupinám toto oprávnění udělíte. Měli byste ale vědět, že každý, kdo vytvoří nějaký osobní nebo týmový web, je automaticky jeho vlastníkem. Vlastník webu může na stránky tohoto webu přidat skript, jaký chce.

Mnoho správců chce, aby uživatelé mohli svobodně vytvářet weby, jak potřebují. Tím se nejen podporuje spolupráce mezi uživateli, ale správci se taky nemusejí zabývat naléhavými úkoly. Rozsah povoleného skriptování budete chtít nejspíš omezit, abyste zachovali bezpečnost a integritu webů ve vaší klientské architektuře …“

Nechť je vysvětlení jakékoliv, vše spěje k tomu, aby se „původní“ webové kolekce utlumily a zajistila se tak půda pro přechod na nové týmové weby založené na nových knihovnách, stránkách apod., kde již opravdu funkci Vlastní skript (Custom script) nebude zapotřebí.

Ti z nás, kteří chtějí využívat „původní“ webové kolekce se všemi možnostmi:Vlastní skript (Custom script) lze stále zapnout! 🙂 Pokud se ale rozhodnete jít cestou doporučení Microsoftu, je potřeba vědět, jaké funkce webu a webové části vám nebudou nadále fungovat.

Vlastní skript –  Povolit/Zakázat spouštění vlastních skriptů

SharePoitn Online - Vlastní skript (custom script)

Funkci Vlastní skript (Custom script) najdete v rámci Centrum pro správu SharePointu v záložce nastavení, kde máte možnost definovat, zda je spouštění vlastních skriptů na osobních a samoobslužně vytvářených webech povoleno, či zakázáno.

Spouštění vlastních skriptů se aplikuje na následující weby:

 • Osobní weby (Personal sites)
 • Samoobslužně vytvářené weby (Self-service created sites) – Všechny ručně založené kolekce !
 • Kořenová kolekce webů (The Root Site Collection of the Tenant)

Poznámka:
Po změně nastavení je nutné počkat až 24 hod. než dojde k samotné úpravě na straně jednotlivých kolekcí.

Vlastní skript – funkce ovlivněné zákazem skriptování

V případě, že se rozhodnete zakázat spouštění vlastních skriptů, nebudou dostupné následující funkce webu a webové částí:

Nedostupné funkce webu

Funkce webu
(Site feature)
Chování Poznámky
Uložit web jako šablonu
(Save Site as Template)
V Nastavení webu už není dostupná. Dál je možné vytvářet weby ze šablon, které byly vytvořené před zákazem skriptování.
Uložit knihovnu dokumentů jako šablonu
(Save document library as template)
V Nastavení knihovny už není dostupná. Dál je možné vytvářet knihovny dokumentů ze šablon, které byly vytvořené před zákazem skriptování.
Galerie řešení
(Solution Gallery)
V Nastavení webu už není dostupná. Dál je možné používat řešení, která byla vytvořená před zákazem skriptování.
Galerie motivů
(Theme Gallery)
V Nastavení webu už není dostupná. Dál je možné používat motivy, které byly vytvořené před zákazem skriptování.
Nastavení nápovědy
(Help Settings)
V Nastavení webu už není dostupná. Dál je možný přístup ke kolekcím souborů nápovědy, které existovaly před zákazem skriptování.
HTML oblasti bezpečnosti
(HTML Field Security)
V Nastavení knihovny už není dostupná. Dál je možné používat nastavení HTML oblasti bezpečnosti knihovny dokumentů, které byly vytvořené před zákazem skriptování.
Sandboxová řešení
(Sandbox solutions)
Galerie řešení se v Nastavení webu nezobrazí, takže nejde přidávat, spravovat ani upgradovat sandboxová řešení. Dál je možné provozovat sandboxová řešení, která byla nasazená před zákazem skriptování.
SharePoint Designer Stránky webu: Už nejdou aktualizovat webové stránky, které nejsou HTML.

Seznam zpracování: Funkce Vytvořit formulář a Vlastní akce už nebudou fungovat.

Podřízené weby: Funkce Nový podřízený web a Odstranit web jsou přesměrované na stránku Nastavení webu v prohlížeči.

Zdroje dat: Tlačítko Vlastnosti už není dostupné.

Zdroje dat jdou dál otvírat.
Nahrávání souborů, které potenciálně obsahují skripty
(Uploading files that potentially include scripts)
Následující typy souborů již není možné nahrát.

 • .asmx
 • .ascx
 • .aspx
 • .htc
 • .jar
 • .master
 • .swf
 • .xap
 • .xsf
Již existující soubory v knihovně nejsou ovlivněny.

Ukázka omezených možností nastavení webu po zakázání spouštění vlastních skriptů (no-script):

SharePoitn Online - Vlastní skript (custom script) - Omezené nastavení webu

Nedostupné webové části

Kategorie webové části
(Web part category)
Webová část
(Web part)
Blog
 • Archivy blogu (Blog archive)
 • Oznámení blogu (Blog announcement)
 • Nástroje pro blog (Tools for Blog)
Obchodní data
(Business Data)
 • Akce obchodních dat (Business Data Actions)
 • Položka obchodních dat (Business Data Item)
 • Nástroj pro vytváření položek obchodních dat (Business Data Item Builder)
 • Seznam obchodních dat (Business Data List)
 • Seznam souvisejících obchodních dat (Business Data Related List)
 • Excel Web Access (Excel Web Access)
 • Podrobnosti o ukazateli (Indicator Details)
 • Seznam stavů (Status List)
 • Visio Web Access (Visio Web Access)
Komunita
(Community)
 • O této komunitě (About This Community)
 • Připojit se (Join)
 • Moje členství (My Membership)
 • Nástroje (Tools)
 • Co je nového? (What’s Happening)
Souhrn obsahu
(Content Rollup)
 • Kategorie (Categories)
 • Souhrn projektu (Project Summary)
 • Související dokumenty (Relevant Documents)
 • Prohlížeč kanálů RSS (RSS Viewer)
 • Agregátor webu (Site Aggregator)
 • Weby v kategorii (Sites in Category)
 • Vlastnost termínu (Term Property)
 • Časová osa (Timeline)
 • Prohlížeč WSRP (WSRP Viewer)
 • Prohlížeč souborů XML (XML Viewer)
Sady dokumentů
(Document Sets)
 • Obsah sady dokumentů (Document Set Contents)
 • Vlastnosti sady dokumentů (Document Set Properties)
Formuláře
(Forms)
 • Webová část formulář HTML (HTML Form Web Part)
Média a obsah
(Media and Content)
 • Editor obsahu (Content Editor)
 • Editor skriptů (Script Editor)
 • Webová část Silverlight (Silverlight Web Part)
Hledání
(Search)
 • Upřesnění (Refinement)
 • Vyhledávací pole (Search Box)
 • Navigace vyhledávání (Search Navigation)
 • Výsledky hledání (Search Results)
Obsah určený hledáním
(Search-Driven Content)
 • Opětovné použití položky katalogu (Catalog-Item Reuse)
Spolupráce
(Social Collaboration)
 • Podrobnosti o kontaktu (Contact Details)
 • Poznámková oblast (Note Board)
 • Prohlížeč organizace (Organization Browser)
 • Informační kanál webu (Site Feed)
 • Shluk značek (Tag Cloud)
 • Úkoly uživatele (User Tasks)
Master Page Gallery
 • Nelze vytvářet, nebo editovat master pages
Publishing Sites
 • Nelze vytvářet, nebo editovat master pages a rozvržení stránek

Vlastní skript – PowerShell

Řízení funkce Vlastní skript (Custom script) lze i pomocí powershell a to příklazem:

Set-SPOsite "SiteURL" -DenyAddAndCustomizePages 0

Poznámka:

 • Lze aplikovat na vybrané kolekce
 • Změna se projeví okamžitě, ale pokud není shodná s nastavení v rámci Centrum pro správu SharePointu,bude následně do 24 přepsána zpět

Vlastní skript – Odkazy na články

 


Komentáře