:::: MENU ::::

Aktualizace pro SharePoint 2013 (December 2016 CU)

Pro SharePoint 2013 byla vydána prosincová kumulativní aktualizace (December 2016 CU).

SP Build: 15.0.4885.1000

Prosincový CU řeší opravu všech produktů SharePoint 2013. Tento CU je plnohodnotnou aktualizací (takzvaný Uber package), tedy krom SP1 nejsou vyžadovány žádné jiné předchozí aktualizace.

Součástí CU jsou i všechny bezpečnostní opravy pro SharePoint 2013 vydaných od aktualizace SP1. CU neobsahuje samotný SP1, který je podmínkou samotné instalace tohoto CU.

Vzhledem k velikosti samotné aktualizace je CU rozdělen do samostatných CAB souborů a jednoho spustitelného. Před spuštěním aktualizace, je nutné všechny tyto soubory předem stáhnout do jedné složky, ze které budete instalaci provádět.

SharePoint 2013 January 2016 CU

SharePoint 2013 CU – KB články popisující CU (December 2016 CU):

  • KB 3128001 – SharePoint Foundation 2013 December 2016 CU
  • KB 3128005 – SharePoint Server 2013 December 2016 CU
  • KB 3128003 – SharePoint Server 2013 with Project Server December 2016 CU

SharePoint 2013 CU – Odkaz ke stažení CU (December 2016 CU):

Po dokončení instalace nezapomeňte na spuštění průvodce konfigurací služby SharePoint 2013 (SharePoint 2013 Products Configuration Wizard), nebo příkazu:

PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -wait -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures -cmd secureresources -cmd services -install

Upozornění

Před instalací CU se ujistěte, že již máte nainstalovaný SP1

Instalace může trvat až 5 hodin, proto doporučují si přečíst článek: Jak zrychlit instalaci CU a SP u SharePoint 2013.

Pokud aktuální patch level vaší farmy je nižší než July 2015 CU, je nezbytné ihned po instalaci CU spustit PSCONFIG, který provede změnu schématu některých search databází. Více viz:
https://blogs.technet.microsoft.com/stefan_gossner/2015/07/15/important-psconfig-is-mandatory-for-july-2015-cu-for-sharepoint-2013

Na SharePoint 2013 farmu instalujte vždy jen jedno CU shodné s vaší verzí produktu.

CU pro Project Server 2013 již obsahuje:

  • CU SharePoint Server 2013
  • CU SharePoint Foundation 2013.

CU pro SharePoint Server 2013 již obsahuje:

  • CU SharePoint Foundation 2013

Komentáře