:::: MENU ::::

Pozor na instalaci aktualizace MS16-004 (KB3124585) na vašich SharePoint 2013 farmách !!

Security Patch MS16-004 (KB3124585) je dalším z důvodů proč NIKDY, ale opravdu NIKDY nemáme zapnuté automatické aktualizace na našich SharePoint 2013 serverech.

Co se vlastně stalo?

Microsoft 12.1.2016 publikoval, skrze Windows Update, další bezpečnostní záplatu MS16-004 (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3114503), řešící chybu možného vzdáleného spuštění kódu. Obratem se však začali ozývat uživatelé s problémy se zobrazováním seznamů  Unable to get property ‚replace‘ of undefined or null reference. Security Patch MS16-004 (KB3124585) totiž provádí úpravy v kódu, vyžadující již aktualizované SharePoint Foundation 2013 komponenty a to jak ty nelokalizované, tak ty lokalizované. Problém spočívá v tom, že sebou si nese pouze instalaci těch nelokalizovaných SharePoint Foundation 2013 komponent a na ty lokalizované se již nějak zapomnělo.

Co s  tím?

Naštěstí v tomto smutném MS příběhu není všemu konec a existuje jednoduché řešení, které vám pomůže. Tím řešením je instalace lednové kumulativní aktualizace (January 2013 CU), která již obsahuje aktualizaci jak nelokalizovaných, tak i těch lokalizovaných SharePoint Foundation 2013 komponent.

Pokud máte s instalací CU nějaký problém, MS rychle nabídl fix řešící instalací již pouze lokalizovaných SharePoint Foundation 2013 komponent.
KB 3114508 – Download location: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50667


Komentáře