:::: MENU ::::

Automatické přesměrování stránky pomocí meta tagu v HTML

Jak na automatické přesměrování stránky pomocí meta tagu v hlavičce stránky.

Přesměrování pomocí meta tagu v HTML

Jeden z jistě nejoblíbenějších způsobu přesměrování stránky je použití meta tagu přímo v hlavičce stránky.
Stačí pouze samotné přesměrování umístit nad konec tagu head.

<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://nova_stranka.cz">
</head>

  • 0 – definuje počet sekund (pokud chceme přesměrování po 3s nastavíme 3)
  • http://nova_stranka.cz – defnuje novou url adresu a kterou se bude přesměrovávat (lze použít relativní adresy např.: novastranka.html)

Komentáře